Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΕΝ ΕΞΕΜΜΕ ΠΜ ΣΕ 3!23::τι:Ξινιμ!¦νιινυν!!!
  ο  μπιτς. που πυντυυ στυν κσσμυΒεωμειτσι γιορτη
` θ.Φ0ΥΣΚ|ΔΗΣ ζ· Μ.Γ|Β|θ|ΠΤ!!Σ
_ Μιαχαρατο έπαιξε ς  θελεινασυνεχιστείκαι
ω Φ το παιχνιδακι τους ου... χρόνου η ξειρτίλα
!9 ΜΛ|ΟΥ 20!6.
Κοθπμερινπ
Αθλππκπ
Εφημερίδα.
Δρ. Φυλλου
ι .77!.
Τιμη; 'Αυ Ξ
σαντασ.ρε ί ΞανΓοεΞτ
· 0 Ολυμπιακό(
τον στρἱμωΕε αγρια στα σκοινια και τον προκαλεί με επίσημη
ανακοίνωση να εξηγήσει την απίστευτη επίθεση του. να
μιλήσει με ονοματα "και τοτε θα παρει τις καταλληλη·
 απαντησεις” · “Μηπως εννοεις τα αίσχη της ΕΠΣ Ζακύνθου
__`την εγκληματική οργανωση με στελέχη μεναλης ΜΕ;" 7
κιιιιιιι πππιιτιιειιπο 
ΥΠΟΥΡιρ κΑιπετνιιοΜιπι
ο? 7 Μη ~ “Η Μ 
Για τη συγκέντρωση μπραΒων. κακοποιὡν και φυλακοΒιων ακομη και στα νιΡωυ ΟΑΚΑ!!! Πώς έγινε η εισβολή τους:
Υπήρχαν καμερες · Ταυτσπαιηθηκαν τα στοιχεια τους: · 50 ΜΜΜ πηγαινοέρχονταν ανενσχλητα στη Σπύρου Μαη
· Μεθυσμένος δημοσιογραφος έβριζε φιλα8λους του ολυμπιακού!
ῇ ικτετετευπΡκα '
ἔν Ώ 'ΜηΜ'Πϊ_Ε·η ΜΜ|'Μ“ΜωωβΜ
έ η . τα* ΠΜ' ·Μἡ" τλεχπτεττοντττσπεΡ: 1
π ο ΜΗΐωψΜ ΕΕοιοωοηνιχρονοουλΒ“ Π · _ _._ _
τη  ' _ _ | - ' οι·πιαονΜοκτπτα ~ ; μι' 1
τη  ΜωΜαωΜωωω ν ι ι ι
κ? Μ Μ' οιΞεκοιιΡλοονκ
| .  ι·ιππιλειυκπιΡισιΜ
*·ὺΜ"'ὑ
τη  ' ῳη!-··μἩ··Ρ ΜΩΡΗ!
~ ; τ ~ Μ·Μβ"-η ὑ- Ε '
--_ . _ . η ξτλιξεκμεωνΜσκΣε8ιλλικ