Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Κο·σΠμ£ρο
ΤΟΣΕΛ|ΔΟ
^()^"Ϊ' κ Η
ή Μ _ έ ΜΗ Φ
η _ ὲ
| .ΜΜΟ Η 7
Η γ :
η ν. Ν
¦ ἐκ' 'η. ' ψ η)
~ ' ' - 7 > .
.2 -:·· .ιό ξ Δ7 'Ι γ Ξ | η· _ 7
η . . .._ ' Η ~ 7
' _ἱ` ' . '~·" “ > 7 7 7 _ ἶ 7·
; " _ · Ἡ 7 - ή τ Ιἶ η
. 4' 7 4 7% “ 7 7 γ' θ. Ξ
Χ · 7 ϊ ὶ `ς'7 _ ¦_ ζ ἑε.
τ · | ι Χ χ) _ ε 7 ζ! , 
η “ 7 · > ῖ Η ¦ - με Γ ϊ; | · 'Έ _ε_ 777
ω , 7 ϊ ν μ · _
- _ ,ς ε . ' 7 Ρ 7 1
7 › Ι Ν , · _ ι ' ' | ζ ;
. “ ; Ι
έ . κ · κ Ι
' Η ||κ ἴ ' ” ' τ
- γ , Ι '· | | '
4 /_ ,,. , ι κ Η ΤΤ ¦
μ - Π -_.__ Β ί
. π ' , ' Σ , ι
. _/ 7 ι . .
Όλα όσα έγ|ναν μέχρι το ξημέρωμα
στη Νέα Φιλαδέλφε|α ·
ΑΡΘΡΟ του ΤΔΣΟΥ ΤΣΑΤΑΛΗ
· ΠΛΟΥΣ|ΟΩΩΤΟΡΕΠΟΡΤΛΖ 
ϊ! Μοἰμμσε... μόνο κι" στο «ΜεξμνΜεω».
 ΜΜΜ που Μ" με Μμμμ ΜΗΝΩΝ" 
ι _| μ:= ή 7- · γ
4 7: 7 ;α υ 7
Ι 89; ε ι Ί
Δ , Η 7· 9 ' ' › κ '
η η Δ ' ' :ζ ἙΪ
 ε · 7 ί
ἐτ _ ϊ “ * ' · ¦ · ΤΡΟΜΕΡΗ ΕΜΦΛΝ|ΣΗ ΑΠΟ ΜΠΡΑΟΥΝ, Μ|ΛΟΣΕΒ'ΤΣ ΚΔ' ΣΛΚΟΤΑ η
 . . - . · ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ θΕΣΣΛΛΟΝ|ΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΡΛΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ |