Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 κΑΑΙ-Ι ΕΠΙΤΥΧΙΑ ' Ύ Α Μαη?
   ΣΤΗΝ οΜΑΔΑ ΜΑΣ
 .; “ ~- ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΔΑ _ _  ὁ 2Ι+ΙΠΑΙΞΕ γΠΕγΘγΝΑΙννΜκΕΙΗΕΑοωκΙΝΔνΝοΣ ΕΘΙΣΜογΙΜοΑ
ΙΙ.κΙΙΝΣΙΑΝτΙΝΙΔΙΙΣ Η Δ.κ0ΝΤ0Σ ο ΠΑΝΑθ Η ΝΑ'Ι'κοΣ ΑΝ Η κ ΕΙ ΣΤΟ ΛΑο ΤΟΥ
Η· ΜΜΜ...  Μ ΜΜΜ Ε
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙως Ε έ καιω ΜΙΝΙΜΟ"   7 Ο Δ
Ξ “ ` Π]
Η" ΙΙΙΙεοΙΙΜΙΙΜ “  ι. .
' "ΜΜΜ “ρω ;ωΙΙΜΕΡΙΔΑ οΛΙΙΙΙ ΤΙΜ ΙΙΑΝΑοΙΙΝΑΙ'κΙΙΝ Μ Μ·ων2ωε πωπω" 2730 ΠΜ: Με
οΣοΙΙ - ΙΙΑΙΙΑοΙΙΙΙΑΙ'κοΣ
η. ΟΤΕ ΜΝ £
ΚΑΤΕΒΑ|ΝΒΥΝ ΣΤΟ «ΕΞ0Χ|ΚΠ» ΠΑ ΜΕΛΙ( ΜΕ Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ
,  ΜΑΙΑ Εμ _ μὴ. .
.Ιε9γΙ·ΙοΝΙ  Ψ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΚΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
° ΜΡ" ΑΜΡΑ"
τη; ΠΡΑΣΙΝΗ
 ΓΙΑ Μ 80ΡΕΗ ΑΝοΙἱΙΑῖΙκΑ ΔΩΡΑ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΛΣ|ΝΗ
ΜΝ9εΙ:1:ΜΙ“π

Τελευταία νέα από την εφημερίδα