Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Ζήσε μαύρε μου... να φας Οκτώβρη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυριακο. πες αλευρ·. ΠοΝἩκ| 
|. η Μερκελ σε γυρευω
ς ο!! '
ΕΒΔΟΜΑΔ·ΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑΤ·Ρ|κΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροητἱΚἱ.8τ ΜΜΜ 19ΜΪ0Υ2016/ἩΜΗ= κο. 1917
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΞ|0Λ0|ἩΣΗ το Φο·ΝοποΡο Νεο οΡοΣΗΜο ΠΑ ΣγΝοΛ|κΛΥΤο χΡΕΣ
Ζήσε μουρε μου...
νο φος τον οκτώβρπ
· Τρέχει ο ΜΜΜ· να Με· τις ΜΜΜ, Με να μυ Μ ο «κοφτης»
ΥΠΑΡΧΕ!
ΑΡΑΓΕ 'Μπα ΝΑ
ΣΥΗΦ9ΝποΥΜ65
ΘΕΜΗΣ'.
ΑΝ ΒΡΕ!Τ€ ΤΡοΠ°
ΝΑ ΕΠ'ΒΙΞΝοΥΝ
ο· ΣΥΝΤΑΞ!0ΥΧ0!
Χοπ ΝΑ ΠΑ!ΡΝοΥΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ
εΝεΡτε!Α _ ΝΕΑ ΔΗΜοκΡΑτιΑ τογΡκ·Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα