Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα πιο ξετρτιλιομένο `
 Οταν έιτεις να παίξεις Τα πρώτο... Κοντόνειον Απώλεια με παρέμβαση
όλων των εποχών 7 ~ ' έναν μηνα. αυτό παθαίνεις ς Κύπελλα στην ιστορία' ζ της παλπείας
, Ψ .. .
¦ΒΜογΜ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΤΑΣ
 ιιτιιιιαγανιιανΡταετ
ΠΒΑΣ|λΠΣ ΜΝΉΜΗ είναι ρ ΜΜΜ
που καταφερε να ΚΑΜΠΡΕΨΕ| ένα
ΠΕΙΡΑ] με μπορω Ματιών. αυτός που Βιι
_ αυνὁέρει το ρνρμρτυμ με τις ΚΑΜΕΡΕΣ
83υ¦ 08η" ί ΞΒνΓΟΒΞΓ η 38νΓο8ΞΓ τιτημέςτυμ ελληνικου ιιρὁορτρυιρυυ
Π έ· “Η ΘΕΜΑ Ϊ ΠΙ Η @Ο [Πω Η]
Ξ Ύ .
ΠΜἩ© [Ἡ Ο] Ή]
ς ' Αυτός έκανε που τον τελικό. με τον Αυτιπιαιτό  μην τωρές “γώ ντι μη Βρίσκει “ 
ποτέ ρυθμό και με τα νευρα όλων ατα Ρένα· να έχουν απόσει ΙΕ ημέρες. αυτός επηρέασε τη - ·
· ° διαιτησία _· Ακόμη ιται¦ο ανωνταπιτός χώρος του ΟΑΚΑητανένα χαρτια· για ζώα ° °
- ·λ 7 -  · > ' - · · Ι
ΑνΕνοΧλητο ”ντου” 40 οΠαὁὡν της ΑΕΚ Πριν αΠο την έναρξη του ματς '
ΜΑΡΚΟ Σ|ΑΒΑ:
“Κουρτ γιατι ελληνικό ιιρΒόρΦ“Φ“-“” λ
“ ...ο κ. Κοντανης. Δεν του ευχομαι “και του χρόνου". Τους τον
χαρΚαυμε. Πήγαν τον τελικό τόσα μακρια που έδωσαν μέχρι και έξτρα
μέρες για να ειναι ο Μανταλοςἑτοιμας να παίξει ”
οι “7
ω” :τ
    ` ἑ~ 
..-  ς ν ο" ΕΡναΡαιιΕγιτιι
ΕντατικοΠοἰηοη της ὸου).Σιας και τικραὁαντη Πιοτη στον Πειραια α 
για τους ττ'λικους · Το θέλουν οσο τιιιοτα · '
“Εχω εμαιοτοουνη οτι1νομαὁα μου και τις ὁυνατοτητἑς της” “ΧωΜνΟς“ ο ΑΠὁσωλος Χρήστου στα Ιοομ
. . 'η υτττιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ε· ι: 
Ααταμεστα το ΣΕΦ. αλλα... ΑΡΩΜΑ! “ρωτησα · Το  ΜΜΜ που
στο Δονὁἰνο από κολυμΒητῇ του θρύλου