Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 Μ ω[email protected] - ο Εναν '(σντρέρας
ανοιγμα τα· ¦ κι έναν Γκαρσία
Μέσα·  · ζήτησε σ"βιτς
Μ Μ ο · Τι «ὲΒγοῆε» ο πρωτο...
· Από τα.. μίσοε στήν ξαφνική αγόππ ' ° . μετοχιροφικο συναντηση στον ΠΑΟΚ
τ Η  ε ο . Ώ 
ο «γατα» ειμαχντ  
.ι _ τα Λἰβε πατ·ῆ  ο 4/
' εΣεβτ ῆπΌ /
. '·ἱζΒἩ  Όι.. ζ" ι · .
/,_ · · Πρωτο φορο τοσε5 εΓιιῆογε5
γιο ενο μονο ποιχνιδι
ο ΠροΒῆεῳει5 για το Περισσοτερο ειδικο
στοιχομοτο Με ονομετροση5
· Ποι|ζοντοι οῆε5 στον ΟΠΔΠἔΠ
Το ΑΠΟΛΥΤΟ Μ
«ΕΡΓΑΛΕ·ο» '
ΠΡΙΝ ΠΑ'ΞΕΤΕ
/|- |
7 Μ `
-'_/].Δ/ 30ἐ/, Χ νέα”
· Σε 8ιπῆό ταμπήό
το παίζει ο Κροατπε
ο κῆείνει αμεσα τοσο εγχώριουε
μεταγραφικοὐε στοΧοοε ο Βέήήιοε
και Μπακοσέτοε στο προσκήνιο
 Ξ ι ι ι· Ι °°
γ ρ Π Λ η- μ
Μ λ ο Ι 
ο ε απο" πο. ε 
· Το μήνυμα πωε ο Αργεντινόε είναι... διαθέσιμοε
· Άνοιγμα τον Μπήήνκο στήν <έΕνωσπ», καραδοκεί ο... Δέῆῆαε
ο Παει να μπει “σφήνα στον
Κωστούήα