Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ι | Η "Μ" "8 "Μ" κι" ΜΜΜ" 
 · _ ! ἰδὲ
  8·  
.. κ - χμ ·. 'Ἡ ὅ
-· · . Δ . ως' ν ω. ¦
,τ _ . . _. Η ; .
Ί Ζ η ϊ
Ο· ·τ.· ¦ |Μ“.'·.· μ Φ
' _ ε. - κ. ΜΜΜ.
Μ ._μΡ..·¦ ·“¦ Λ
Η Αν κι
Ή 38/1 , ζ γ 7 ό 
Με" ο· ΑΕκπΜΒς, ΜΜΜ
 και· Μο· ο· Ηώς κεπΙύ"εῳἙΜΜες ΜΝΗΜΗ
ρω |Μ"ἩῶΜβΜῖΜΗΜ έ -.ς
'78·ξ;μφΜΜΆἶ - - .η η Ι.3]_Η;:εθ
Ε π· Ι
·';ἶ./ γ_
δ- ' `
Ι· ω* Ψω'ὰ
ψνκ·ΜΡΕΕεΕΕΕΕεΕΕΕΕΕ, 
ΜΕΝ @ ΘΕΜΟ!
ν '"Π”:κΜΝὅ.ΐΗ! '·ΜΜ'!ΨἩ"ἶ3ΜΠἴΕἑἴ 'ἴ.“ Α3- . η ξ ν . ν
ρ ·τ·`Ἑ_.0Ἡ :_ Τ Β
Ό' . η Ξ?  . _ 9( · χ .· 3  .
ὁ .Δ Μ . ΕΔΕΣΕ κοΜΠ0 ΤΟΝ ΜΒΑ,
ΚΛΗΚΕ Η ΝΕΛ Φ|ΛΑΔΕΛΦΕ|Δ, ΟΠΟΥ ΠΗΓΕ Η ΟΜΑΔΑ-ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΠΑ Ο ΜΑΝΩ^^Σ . «ΤΟΥΣ "ΗΡΕΣ ΚΔ' ΤΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΛ'ΣΣΛΝ|ΔΗ! ΞΕΦΡΕΝΟ ΓΛΕΝΤ| ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΒΡ^κ^», ΤΟΥ ΗΗΕ Ο «Τ|ΓΡΗΣ»