Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 Η ε·ΜεΡ·Μ Μ· Το" ΤΜΗΜΑ κοκ ΜΝ· ι·ΜΜ8 υ.·νων 272· τω: ιι"
Η Ρ ' ΣΔΕ. 7
“ ι ΤΤ Τ· Τ
'ὅ Η ' *= '_ '
_ Η η
Σ Ρ ασ». |
Ϊ _ ΑΛΗΗ||ΤΡΗΣ Τ ΜΗΛΚΒ||ΒΥΛ0Σ Ε"|ΣΚΕΦΒΗΚΕ |ΤΛ|ΚΤΕΣ ΚΛ| ΤΕΚΚ|ΚΗ ΗΤΕΣ|Λ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
ῖ-ὲ “ μ τ ΚΛ| Η Τ|ΛΚΛΕΗΚΛ|ΚΒΣ Η"Λ|ΚΕ|... ΦΒΡΤΣΛΤΒΣ Κ' Λ|ΤΜΛΣ|ΣΗΕΚ0Σ ΗΛ ΚΛΚΕ| ΤΠ ΕΗΕΛΚ
  Ρ ? ΤΗ" ΗΕΗ"Τ|| ΚΑΤ Το ΗΕΤΛΛΥΤΕΡΒ ΕΗΗΛ Τ |Λ ΤΗ" ΚΛΤΛΚΤΗΣ|| ΤΑΥ Τ|ΤΛ0Υ
ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΓΚΑΣ Ο ΑΡΓΥΡΗΣ. ΞΕΒΡΑΚΠΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛ|ΠΚΤΤΚΗ ΜΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΕ ΟΣΦΠ. ΚΑΗΠΗΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤ ΤΟΚ ΣΦΑ'Ρ0ΤΤ0ΥΛ0 ΝΑ ΚΑΤΑΠ|Ε| ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΠΥ
ΤΕΛΑΕ| ΠΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΕ ΤΟΥΣ ΕΜ"ΚΕΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΗΗΕΚΗΣ ΕΚΕΡΤΕ|ΛΣ Ε|Σ
ΒΑΡΟΣ ΤΑΥ ΗΕΛ0ΥΛΑΚΗ. ΕΙΤΕ|ΛΗ ΕΤ|ΡΑΞΕ Το ΑΥΤ0ΚΒΗΤ0, ΒΛΖθΚΤΑΣ ΣΤΗ ΟΕΕΚ ΤΟΥ
ΑΥΤΗΝ ΜΥ ΚΑΒΥΒΡ|ΖΕ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΑΥ ΦΛΤΣΗ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΚΛΡΕ|0
Ρ - στο
Μ ΜΕΓΑΛΑ' ΜεΗτεΥ:Η τοπΜΜπ
Θ “ΠΠ ΣΙΑΜ ΑΜΜεΙΠ|Μ ΠΜ «π»
Ἡ Ε|Τ|ΣΤΡΗΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤ ΕΥΡΩΠΗ
ο ε=€εΜ5Σ τα( ΣΤΟΧΟΣ, :η ΜΑΜ πω· ΕῖΒΤΜΑΖΗ Με τε; ΜΑΜ  Με 'έ  ΜΑΗ
ΜΑ ΜΠΗΚΕ Με ΝΑΤΑΣΑ ω τι ΑΕΕ! ΠΑ ΚΛΑΨΩ «Η Μ  Με  Με ΑΜΡΑ
τ  _¦ Τ* Ϊ   7;  Θ ΠΑΝΑΜΑῖκ@ἩΜοΡΦιΛ:.ΜΜΜΑε
κὸῖἶἔῦὅἔΤΝ;Ε·  Ψ ἙΕΚ|ΝΗΣΤΕ Κ' ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Ρ  ΠΑ ΤΑ $ϋΡΕΗ ΑΝΟΙΞΤΑΤ!ΚΑ ΔΩ"Δ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΡΛΣ'Ν"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα