Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Θα κάνει το μεγάλος λάθος ο Κυριάκος;
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο... γρἱτροσ τυε ΔΑΠ μετα το ιιλουκετο» στην ΟΝΝΕΔ
Το" αλ . ι» η   ε με?  νε · ΜΜΜ ισιΡτιιι8Μιυι2οιι ιι.οιΛ.ι589 .
στο Βερολινο - Υ 7
Μονο οι ζηλωτές υπαλλη- μ ί _ β.
λοι της τούρτα; και όσοι δεν ¦  ί ο ι
έχουν επαΦίι με την πραγμα- > 7
 ¦ · ; <  
πνεῦμα στη σελ. 9
. . Λι)ση-λουκσυμι (απο το ΔΝΤ!!!) | , ¦ ¦ . .
Επ|π°λ°|°| 'θ' "'“ν"ϊ°| για τη κισνσστιβαδα του .τρεσυε μ" ι ¦ . ὶἶξ“  ι ¦ . . . πωωωωωω
Στο... διαδικτυο με τα ΠΜΡΠ στοιχεια τ0υ8 Τι προτείνει για να γίνει βιώσιμο: Περίοδο χαριτος εαυτο 2040, 5·Ξυιι>ωω 
· · ° · · · ι Ξ» ι·· Μω- Ξω· πω· ού· τ
ιδιοκτητεε ακινητωνπρσε πλειστηριασμσ! ω“θ£ΜΠ“ύ“° 'ΜΝ' ΜΜΜ" ως", 2080 4 ωἶΞἑωωἑΜἑ ωἴ“ῖ“
Γκρίνια στου8 βουλευτεε τη8 ΝΔ για το ΚατοΧικσ Ταμείο και τα «κοκκινα» δανεια
Ο υπεραγωγοε τησ .
Μεγαλο λογια
στα εγκαινια του
ΜΡ ση θεσοσ δανειστεε»Ι η κομματικη «γραμμη» για την κρίσιμη Ψηφοφορία τηε Κυριακηε στη Βουλη
Σοκ! «ΨηφἰΖσυμε ναι στην εκΧὡρηση οληε τη8 δημοσια8 και ιδιωτικηε τιερισυσἰα8 στσυ8
λονίκη. ' 6
Το... ακρσν σωτον .
του θρασουε 
Ν γ __ έ' Η λεηλασία τηε ηεριουσἱα8
ομικες δι- ` κι.
του Ερυθρσυ Σταυρού και
η επικοινωνιακη «ομηρελα»
τηε Αλε£ἰαε Μπακογιαννη
Συνελήφθη με τη σύζυγο του για μίζα
1.600.778 ευρώ σε προμήθεια εξοπλισμού
για το Νοσοκομείο αΕρρίκος Ντυναν·. τα
α δ ι κ α σ ί ε ς ίμε διεκδίκηση
αστρονομικών αποζημιώ
σεων) των Τούρκων “τα Ελληνα ιτιλδτου μαχητικου για την πτώση δικού
τους αεροσκαφους, που μαλιστα παραβίασε τον εναέριο χώρο μας· τι
Το 80% των πολιτών (απόρρητη δημοσκοπηση) δεν εμπιστεύεται τισ ΜΜΜ
κυπελλο: Η Ενωση νίκησε (2-1) τον Ολυμπιακο στον τελικο με τισ αδειεε καρεκλεε