Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι7 ΜΑΙΟΥ 20%.
καθημερινή
Δρ. Φύλλου
Ι .769.
Τιμή '80 ε
ἔ Ι:ΗΡΑ ΔΩΡΕΑΝ
Ό ὅ θ ἑ8ντοε.Ξτ ι 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤ0!Σ “Ε:ΥΓ||ΝΤΕΣ” Ι
_γ/,-τοΔωΕΜΜ0Σ 
 Πονἑτ μος ὅ'ΟλομΠ7ὅἔὁἶἶο_τΣλΣ1ῶοΣ1 [ζονο])·;ἐ .¦.
` το Ποοομὐθ1 ὶηΙξ ΑΕΚ ·ὶΑμὁἐ';σὶο Ρἑὺἶη“
ἡ · · για ΗΧΗΡ£Σ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ὁσους
_”  πύοσπἀθἶὁΜὶᾶἩὺ τον θΡῦλο
· Αποφοο1ομἑνο1 όλω νο "οκ1οτοὑν“ γ1ο τον κοσμο,
την ομάδα, την Πορτη τους τον Πρόεδρο
 ξ ω“+οαιπ “
'1 ' ~_ Δ.
 ο· η: Γ -'_έ 7  ,_ "εξυγίανση
Ρ'   ~_Μω ιωνμπρήβων.
' . Η...” τωνεκβΜσμον και
 _ ..ω_“ Ιωνεμπρησμων...