Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ι Ξ..
κ ῆωωα Σ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗ Ε
ΜΕΤΗΟ5ΡΟΠΤ 'Ω
 ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 
“ΕΜ-Μ, ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΟΩΣ
"ΡΗΝΑ ΔΕΝ Μ|'|ΟΡΕ| ΝΑ ΠΑΗΡΩΣΕ| ΟΥΤΕ ΤΟ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΠΑΕ!
' Ο ΚΟΣΜΟΣ Α|'|Α|ΤΕ| ΑΑΗΟΕ|ΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ' ΜΥΟΟ| ΚΑ| ΑΑΗΟΕ|ΕΣ
ΜΕΓΑΑΟΜΕΤΟΧΟ ΑΥΡ|Ο ΣΤΟ ΚΑΤΣΑΝΕ|Ο Γ|Α ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ › Σελ. 12,13,4ε
¦°ιἶ·.“7νΈγ “ μέ
Π Ρ ιι κΑριιΜεΣ ή Μ '›ιΔΑ ΤΗΣ κι Η:ἔΘ]Ξ@ ι ΤΡιΤιι 17 ΜΑΤογ 2016 ΑΡιΘΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1049
γ' › ·ν _ · ΙΙ· Ύ ι @κι ρ .
ΜΒΜΜ “ η Η , .ο  · @ω Ξ [μ -, 31 ›
' Και μαθηματικα στη 5'. ` ` _ Δ ,, έ ·_~
η ΑΕΛ, 1-0 στη Ζάκυνθο | η η '| ` Κ !ὶ Ι Ι
., ΕΜΗ. Η _ “ ο κοΜΒικοΣ ὶῦ ή
¦ Η γ '¦ ' ΡΟΛΟΣ | μι Ι
 .~ ν μ ~ _ ΤΜ ιΒιΤΣ Σιι-ιΝ ι χ [Τὰ ή
Ο · .. Ο ._ ~ 1 ι·ιΡοΕΤοιΜΑΣιΑ Ψ ' ~ 9!
' ἔ -· τιΑ Το ΜΑΤΣ
 Μ Η _
 ι·ιΔ!ΞΣ
' Ρεπορτάζ ' Παρασκήνιο
' Τουρνουά Ακαδημιών
' Παιδικα Πρωταθλήματα
ΠΜ" Με" · - > ἴΝ·ι·ικΕιΜΕΝΩΝ ή
» πο ιΔιο ι·ιοΔι ~ “ η ΚΑΤΑ ΤΩΝ |'|Α|ΚΤΩΝ Μνρ
° ΜΝ! > Τ = , Η] · ·ι·ογ ιιΑοκ ΑΠΡ|Λ|οΥ
Ο Π Μ" Ο Γ|ΩΡΓΟΣ
ΜιΑΑπιΝιΣ·ι·ικιι ' Μ , Ι ΣΥΓΚ'ΝΗΣΕ ΤΖΑΒ
τιΑ·ι·οιι ΤΖ|ΟΑΗ 7- ¦ χ ΤΟΝ ΚΥΖΑ...
Σελ 3-9
Η «ΟΛΗ |'|Α»
ΣΤΟΝ... ΕΦΟΡΟ
ΤΟ «ΒΑΡ|Δ|Ο» ΤΗΣ ΒΕΡΟ|ΑΣ
ΚΑ| Η ΟΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝΗ
Η Η «ΝΤ|ΡΕΚΤ|ΒΑ» Γ|Α ΤΗ ΓΕΝ|ΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΜΕΛ|ΣΣΑΣ: Ε|ΜΑ| Α|Σ|ΟΔΟΞΟΣ
Γ|Α ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Η..
Η «ΒΛΕΠΕ|» ΑΟΛΗΤ|ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο ΣΚΕΝΤΖΟΣ
Μ@ῖΠἘ Ξ 
Η «Μ» Α|'|ΟΚΑΑΥ|'|ΤΕ| Γ|ΑΤ|
Ο ΡΟΨΕΗ ΕΟΗΨΑΗΟ ΤΩΝ Κ|ΤΡ|ΝΩΝ
Ρ 1 Μ|'|ΟΡΕ| ΝΑ |'|Α|ΞΕ| ΩΣ ΚΟ|ΝΟΤ|ΚΟΣ
' ζ βϋ'ΤΑΝ|Α ΚΑ| |ΤΑΑ|Α
ι/ ι Γ|Α ΞΟ|.Ο ΟϋΤ ΜΕ Α.Ε.Κ.
ΤΟ ΤΑΞ|Δ| ΤΟΥ ΖΟΡΟΣΚ|
πιο =:; Σελ. 38,39
Ο ι' ιῇἰ ή
“ ι `/ 0 Ο9:15
Ξ κι οΜΣτΜγ·ι·ΣΡοΣΔιΑΜΝιΣΜοΣ :ή > 11-15
·ι·ογ ΡΑΔιοΦαΝογ Σι·ιιΣι·ΡΣΦΣι .η 3 φο έ5 Ἡ και '
γΤ ι  - ?με ,ρ ι Σ 19-15
Μ ΜΜΜ ΕΝΑΣ. ἐ _ ~.  ΔεωῖεΟΟ μεΠΟΟοΟκεΜ ·