Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
με φόντο την κόντρα
ΜΙΜΜΜΜ"
ο Τα πριμ που οι:ζατιοὐνται στα αποδυτήρια
`  Το 6ιΠῆό μήνυμα του Αῆαφούζου στον Βραζιῆιανο 4 °Μω#
Και ατιοφααιαε
α  για τον...
Σ ΣτραματσόνΗ
“ ΠΑ|κΤΛΡΜΕΣ.
να ωχἑΩω έ [ ] ν
3]Δμα και ν ο Σ
ΜωυωΛο μια Λ
 15331112
@ «ΠΟΛΕΜΟΣ»
 ΑΜΜςρ-ιΜν |.
· “ 2
Ο'  0 . Πού στον ηΑοκ
Ο Αβέβαιο το μέῆῆον τοσο μ¦ῇ°ω "Με" γω · - ' 
π" "°ν°θΠν°"Ήό “ έ #'€< οριστική ρήξη οτι8 Ἡ' _ ο 
`= ο οχέαειε των δύο ΠΑΕ “Μ ι _ Ο
Τ'  ς κ η ο Τ' τ°υ8 · .τ Ν
Το ΡΑΝΤΕΒΟΥ ; ενόΧῆΜε στη | ' χ
τον ΜιχεΛ ς . Λεωφόρο · . ·  _ ._ .ῇ_“.
Με π|Ρ|Λ0!  κι” @Ξ Ν Η οι" οδο ··
Ε.- “ ν:  του ΣαββἙτοο < ι· ·
«Κακτέιῆ» ατιό ηρωταθῆήματα
στο κουι·ιανι. αῆῆα...
· Παρακοῆουθούν
οι“νΤρι“οι“ ·..  Μ -- ·· 
διακριτικα τον ~ ι _ Ι _ Δ·
ΠερίΠτωσή · Στο Πρόγραμμα ματ5 απο την Πρέμιερ
του Αγγῆία5 και ααα τα διαΒαΘμιοα τῳν μικρότερων - “κι
_ κατηγοριών · Ευκαιρία. σε Τουρκια, Δανια, άι 3.
'αῆαν6ία, Ρουμανία, Β4αζιῆία και καιω ΛιμΠερταὁόρε5 -  Η '
@τι “τα
Ξν¦“='ῦ “