Πρωτοσέλιδο Espresso: Ιστορία σοκ πίσω από τη δολοφονία 21χρονου στην Πεντέλη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΙΜΙ@ΙΕ
ι!ϋ!!ΜΜ| ||||
Π|ΣΩ ΜΒ Τ|·| ΜΜΦ0Ν|Λ
2] ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ
ο νοοοο τομ οΤο οΜοωοο τοο ΕΚΑΒ οοο πονο οΤοο τοοο τοο ενιιΜοοτοο
ΠοωταθΜτοια του τάε κβον ντο που δινει πανελλήνιες εξετάσεις ο αδελφή του
κοκΛ-χΛΣιΣ Μ_
ΕντοιιΙμ£ι  Βἰι·τΜογ μπιν
σὐιΙιΙιιψιι8 γιτι  με 900 Ο) Μπα
τον ΜΜΜ  και ΜΒΜ ὁγκ
0 θεόε
ΜΝΉΜΗ ς ι '
τον Πἰοιι 
Δεκα χρονια με αναστο
λή και Πρόστιμο Ί0.000
€ μέχρι Την εκδίση σε δεύΤε
ιιβτιρὁν0»
ρό βαθμό Της
υπόθεσης.
Με 10 εορ κερδιε 10.30.ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα