Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Κράτος με... κόκκινο φωτάκι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κοφττιε σε μισθουε, συνταΕειε. επιδοματα. κονδυλια¦
φοροαπαλλαγεε. μεταφορεε, Τοπικα Αυτοδιοἰκτισιι
Η θΕΣΗ Μ
Το... ανεκδοτο
πιο ιιειτιτιιΧἱαε»
Τα αστεία έχουν ημερομηνία λῆξης - ειδικα τα χοντροκομμένα. Από ένα ση
ΜΜωΜ.9
ΣΕ'ΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΗΧΗΤ'κΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΟΗΕΟΚΡΟ'ΝΤ» ΤΟΥ ΑΕΡΗΑ
Βαρυιαια εκτεθειμετοε ο |ουμουισα·οε
απο τα ΜΜΜ με τον 'Μπι ΜΜΜ!
ΜεὶΖον θεμα για τον εκπροσωπο Τυπου πιο ΝΔ¦ που αναφέρεται απαξιωτικα στον Κυριακο Δ ι'- β '
Σπιρἑνα ρεπορτα2με οπγμὲε οικογενειακιιε ευτυκἱα8 και τον.. ροκα που ακούει δὶοκουε
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠ0ΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜ0ΝΙΑ
Οι δημ. υπαλλιιλοι στο καρτιε του Συνταγματοε δεν θελουν να Χασουν τι8 ευκολἱεε του κεντρου
|( "Η" 'Σ
. · °σ[8υῖ0!!!
"ει" 
ιο ατι·
Επανασταση (!!!) εφοριακών για να μα μετακομἰσουν ολεε οι υπιιρεσἰε8 του υπουργεἰου Οικονομικών στο πλιιρωε
ανακαινισμενο και πολυτελεστατο κτἰριο Κερανιι Με οδού Θηβών - Συμφώνεἰ περιεργω8 μαΖἱ του8 και ο η Εσοδων
Πολλα εκατομμυρια ετιισἰω8 θα εξοικονομιιθουν απο ενοίκια! Κι όμοιο καποιοι διαμαρτύρονται
Πυρ ομαδον κατα Η Ε"|ΤΡΜ|Η
τουΧαινεΡἱΧτερ! Ν' ΜΜΜΝ'ΣΜ0Υ
 ιιιικΜγΨιΜι
ι0ιιιιιιιιιοΜ 'ο `° “ “““γΠΕΡ“Σ“
ο Π 7 ν  .Ι ζ ; _ ι “ιιΕΡιιΡιογι»
 τα το ΜΗΝΩΝ· ἴἔἔἩἶώἰἩἄ%ἰΞἔἩΙΉ"  ρ ε ι ιιιιιιιΜιΜ0γι
Οπου φυγει φυγει ΙΩ000 εκπαιδευτικοί! Ετρε€αν να υποβάλουν αιπὶσειε συνταξιοδοπισπε
Χσω στα λεωφορεἱα: Περιπου 500 οδπγοἱ (και συνδικαλιστεε) με πλαστα πιστοποιπτικα