Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Φέρτε πίσω το ΕΚΑΣ 6 μηνών"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε / “έ
σ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Η
ΕΡΠ0ΥΛ-ΣΕΒ|ΛΛΗ
 7· ΜΛΧΗ<<Α|ΩΝ|ΩΝ»ΣΤΠ ΜΠΑΣΚΕΤ
τ_ν Με η η κι
ω Ε τ ἐὰν ι Ν
ο ι Ἡ Γ γγ η _ γ
ια ω Η π Υ
ιΙ νά Η ιἑ_ ο] Ε^ Δ
ΔΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΟ
ΣΟΚ κΑι ΔΕ0Σ Γ|Α 70.000 ΧΑΜΗΛ0ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0ΥΣ
Φέρτε πίσω
το ΕΚΑΣ 6 μηνών,
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
δεν αρκείται μόνο στην
καταργηση του εηιδόματος
για όσους συνταξιούχους
έχουν αηοδοχές ανω των
664 € αηό την 1η |ουνίου
ΣΕΜΕΕ
το Υ|'|. ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
θα κινήσει διαδικασίες
για την αναδρομική
εηιστροφη του ΕΚΑΣ
ΑΝΑΛΥ'|'||(Α |'|ΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤΑ
κΑι |'||ΝΑ|(ΕΣ
Ποιοι συνταξιούχοι και
σε Πόσες δοσεις θα ηρέηει
να εηιστρέψουν τα χρηματα
στο κρατος
ΕιΣοΔ ΗΜ
ως 54257 ευρω 23ο Ι
642.98 έως 668.Τ8 ΠΣ 5
65819 εως 584,99
αηό τον Δεκέμβριο
του 2015
585100 έως 70500
7060] έως 76666
Αηο 755.67 ευοώ
Τρίτη 17 Μαίου 2016 - Αριθμος φύλλου 1.884 - Τιμη 1,30 € - νυιΜνιι.ε|εΠ|τεΕσ5τγρσ5.εΕ
Π ΜΒ ΕΚΕ] Ε)ΥΞ 
ΜΕΣΑ  :να ΜΕΡΕΣ
3 ΠΑΚΕΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ»!
ΠΑ 8.861
ΕΠΟΧΜΟΥΣ
δι ΜΟΝιΜ0ΥΣ
ἔ8ἔἐ- 
ι Τρια πακέτα για 8.851 ΜΜΜ
μονίμων και αρχικών δικων Μ
η ΜΜΜ
@ΠΕἔ© ΜΠΟΜΠ ΧΡΗΣΗ] ΚΜ
ηηΕωοΕιι καιεοΘΕΞΜ
Με Ηουκέτο
Βαγόνι Μένω
α"ε'"εΕ9ἑἔ μοναῦ'κός “οίκω ΜΜΜ" 
υ ογος .ν Ι
Σνν6ρόμον Βοννη! στην Ειδσμενη “ΝιΕ:ιΕΕιΕ
β ΠΕΑ. Ἡ!!
 '|ΑΗΕΛΛΑΔ||(ΕΣ | ΕΥΚ0Λ|·| ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΛ|'|ΛΝ0ΥΤΣ0 ΚΔ' 8ΠΕ|Λ|_ ΜΕΝΑ
ΓΩΓ0 ΤΛΡ” ΠΟΥ Ε|ΧΕ κΑΤΑΓΓΕ|ΛΕ|!
ιΕιιΔι
ΔΕΠ ΤΘ ῖΞ@ΨΝ£ΜΠ
“ ῖ@Ν [ΞΟΕ:ἩΞΞυιΝ ΦΕΡΩΝ
το ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ “κοΦτι-ι“
ΒΑ ΕΞΑΡ'|'|·|θΕ|
Α|'|0 το ΡΕΑ'Γ|Α το ΧΡΕ0Σ
5  6-8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα