Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ω¦ΞΉγἔοΣ απατα τα..
πΜρθΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΕΒῦομαὁιαια
λ Η ξ θα βγουν αυνταυα και
ἶ' τ " ι_ ._ ΨῳΨεΨἔΨῳΨΨ
7 κια Ι
Οι ατακα· της αρνανωατκ και  “Ρ '
τα αμείλικτα ερωτήματα...
ζ ΜΜΜ" Μαι· Μπαντ
και Για τα απατα 
3 __|(Α00Ρ|ΣΤ||(0Σ
ι Ζ;  ΣΕ ΟΛΑ "Ά ΝΤΕΡΜΠ| Ο “ΦθΡΤ0Υ”
ΜΜΜὲΜιΜςατΜΜαΜ·ΒτὡνΜταταα
Με· Μ αν ΙΜ "ΜΜΜ" · Πώς Με· να τα κανα τη
ζω · Ματ αν κοντα... Μια τα α Μα Μαι στην Μ
Ο ΠΑΟΚ απειλεί με αγωγές τον ”ΓΑΥΡΟ”. αλλα
για την εγκληματική οργανωση οτελεΧῶν και
υπαλλήλων του δεν λεει κουβέντα. Ο κ. ΣαΒΒἱὁης
και η Παρέα του ας μας φέρουν μαζι με την αγωγἡ και
τους διαλόγους της ὁικογραφἰας.
τα οιοιΧεια
Η  ' Σ1ωΠῆ ΥΚ! ΠΚὁμΠ μία μερα απο εισαγγελείς
κ· ΚΟντΟνῆ και τα υΠεΡευαἱοθηια ΜΜΕ
Ο· Ω" να ανασα επ· τον κρατα αητωααν τον Ματια
νεα τιτλο τοστ · Πρωτα ανασα α Ανὁαανταατ · Κοντα τα·
Μηνυματα· να· να τους Παίδες · Ερυθραια" θανατου Ικα"
στις Μαννα. με θ πρωταθλήματα την τελευταια εξαετια
ΠΠΜΣΦΛ|Ρ||(Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
_ “ . Ι υποδέχτηκε το ΜΒΜ στον Πειραια τους “Κόκκιναυς
· ` _·  τ_ "3 ν ῖ' Α "'·06ύααλ έ αλλα( 'τα
“Β    τ Ο ΟἶυιἩαπςΐ τις Σχολές. δν Λκ ` τττ›τ'50·:·α›αετους ·=κἑλΒᾶἔΞβρΟΡΚἩζο=α::Ξιἄἶἔ:ς
· · χ · α ετ ε τι καττν εονα.
παταταανατατΗνακΜΗΜα· Ενατακα;;;:γ::::;ἑαν:ε;:;;:9ννκ εω“&¦ὲμΜωω"ἑω“2ἔἑ:ωΜ
“ΚΕΡ||ΖΠΥΜΕ Τ" ΜΝΗΜΗ”