Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκε· Στο ΛΑο τογ
@έ - Α  -“ ·“Ε““^“Ε""“^^^““
: “ΤΑ 7 ω Τ έξ
ι Μ“Μν
.ή κ ζ · ~ ι. Π 'ΤΑΑΠΣ. ΜΠΕΡΔΕΜΕΠΠ
ι·ΜΜι·ισ-υ.Μ“ΜΔω-Πκ“: ι.5Μ ' Ν"'ΕΜΑ ΜΜΜ ΜΜΜ|ΜΜ Τὶ ' ΜΠΑΜΠΑ 170ΛοκΜΡΑ
«ΠΑΠ... ρ·
ΛΕΜΟΝΙ» =
, ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ η" ΜΜΜ
ς, ΜΥ ΜΜΜ
Απωε“·μ.μ.·πο· :ω Φ
 ·· ι  ¦.τ·· “ ~
ς » Α = Ρ.) 
Β · ΜΜΜ" - έ:
· τ.ΝικοΛοΠΑΝΝΗΣ 4 `· ` 
Ψ οΜωΜΜ ξ Η" ΜΠΑΜΠΑ!
ΑΜΜηΠῳΜ ¦
@η >1
 "ΑΜ" ω" ή ΠΠΡΕ«ΦΩΤ|Α» ΚΑ|ΠΑΑ'
Λε". ε···Μ·Μ; Ι  @αν
 __ Δ 'ε
ηΒΑΑΑΠ ΜΑ |ΣΠΠΑΑ|Α. ΑΜΠ ΜΑ ΚΑΠΕ!" ΕΥΚΑ|Ρ|Α Τ|Α Το" ΠΑΠΑΠΠΠΑ|ΚΠ ΣΤΑ Ρ|.ΑΥ ΠΡΡ8
ΜΜΜ! κοπο!...
ΑΠ κ' ΕΠΑ|ΖΕ Τ|Α ΤΠ ΠΑ' ΠΑΣΠ" ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΠΑΠ(Τ|·| ΠΑΡΑΠΑΠΠ ΠΑΡΑΧΠΡΠΣΕ «Χ» ΣΤΠΠ ΠΑΠΠΑΣ Τ-Τ
ωσωΜπκοΣωωπΠΜΜπ»  " ·“`"“””“" '  Ψ· ~ ~·
.Ι ` 'Β Π Ἡ ¦-& | Α Ξ 7 ξ:
5- Τ· ¦ κ Δ? “ 
_ ο ν Ξ γ
 _ ·- ; Ρ 0 ἐ ' Ϊ Τι
. Ϊ · Κ ΜΑΜ “"ῖΐ-" σ Τ Χ 'Η
. >~ ή ι “ “Α . Ἡ - .Υ ί >_ “~ - ` Μ
“ Λ -Ἡ Δ· ` Ι δ -“ >
. ._ Ϊ ! ε? ΜΝ;" ε Ρ ἑ . `| Ι -¦
Α, ΜπΡιΣεΜΑωΣκΜχεΜ Τ 6 
Κ' ΠΑΠ' ΠΑΣΠ" ΠΑΠΕΠ ΣΒ· Ϊ Α ¦ _ ,έ 8 Ρ 
Ξ Δ · -;. ·· // [4 Ικ-ΊλΩ-ὶ . # ¦_| 4 κι .ζ | ΧΤ η >`< η Δ· - '
Σὲ Δ'ΑΒἶΠΕΠΜΑΝΕΜΜΤἩΗΕ8ΤΑΠ8 ' Α · “> Χ -, ν .ν _ Ρ _ 
: . . μ · ' · 7 ΊΞἶΞΟ
Ρ Δ _ ¦ χ Μ
Ό κ· ' ~· . ζ·
, “Δ Α γ * Η ΤΣΣΚΑ ΤΠΤ-% ΤΠ ΦΕΠΕΡ"ΠΑΧΤΣΕ ΣΤΗ" ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΠΑ Π Α ` ΜΒΝΕ ΞΑΝΑ ΣΤΠΠ ΠΡΠΠΠ ΕΠΕ'ΤΑ ΑΠΠ ΠκΤΠ ΜΜΜ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα