Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ο στρατός έτοιμος για ρήξεις"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΛΦ|ΕΡΩΜΕΝ0
 ΔοΞΛ20γΜΕ
ασιτία ΟΛΟ' ΤΟΝ 
 κ. Νικο ΜΑΣ
||  έ Μ Η προφητευμενη συρραξη
` Ευα ας - Τουρκίας πιο κοντα από ποτε,
Η °^ Ε Μ  ενώ ο α μ ηγός των Ενόπλων μας Δυνάμεων
έ ανε "απόβαση" στη Νήσο Παναγια!
  Γ . ' Μ Ο υ ουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιας
δηλώνει ευθ ως ότι υπαρχει μεγαλη πιθανότητα
ια θερμό επεισόδιο με την Τουρκία
ΤΕΦΑΝοΣΣΕΡΒ
Σ πεΣΕι το Από
οΡοΣκΑιΜετΔΕΜΕπζ·_ε'
|ὴιὴ ὴΠ ι_” ¦ι_ιω κή β ι_ι ιὴΧ β ι ιὴὴέ '_ιι_χ_ ῇζ_ε ι ι_ι έα ι_ι κή στὴ ι_ι ῇυ ι_1ιὴῇι_ι
 ι υ ι ι “ΝΤ γα ι  ι  τι ι αι Ἡ μι ι Νικαια ι αι “ι ι  τι ι ι ι]  ι ω Η μ κι ι Ο να ω ι Ε]
 ι> Ο  _ ί  Χ Λ 1 τι Χ //Ϊι ο ίΧκΧ ι /Δι Τ ι > ί Χ τι `ι_ ί χ Λ άι ἐν ν Ε έ Τ ζ
βαρέα ῳμ Ρα τω ο ιέ_1 τμ σου ω μα μα μ] ω μα ῳ Ε 1 τω ο ιέ_1 μα ΕΔ σου ω μαι
"Ο ΠΡΑ
ΕΤ'|Μ'Σ 
|'|Λ Ρ|·|ΞΕ|Σ'
Ο Τσίπρας της Νέας Ταξης Πραγματων "προφητεύει" από το 2Οί4 όσα ζούμε σήμερα!
ΕΝΘΕΤ©
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜετοΝ
ΥΠΟΣΤΡΛΤΗΓΟ
ΒΛΣΛΗΡΟΖΗ
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-8