Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ιι ιιΦιιιι Παω· για αν·
εγιναν να τους ϋιιιιιιιτ@
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ τη. 32
Η ιιροσόγνισιι
θα κρίνει τα Παντα
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
για το «αύριο» των «κιτριν'ὁἘἄυρων» 
Πρόταση Γκιρτζίκη στον Κουτσοκομμνη
ηταν ο ΣιδηρόΠουλ05 και το τιμ του.
για να αΠοφόγουν το αΠόλυτο ρεζιλίκι Ν
με τομε ξενσσε διαιτητεε Ζ ' Γιατί τόνε τραβόλογανε
Λογικα δέχθηκε σ Κοντονη5 το μοναδικό  Έ  δέκα μέρεε για 600 βοηθοὑ5;
ελληνικό διαιτητικό τιμ Που σφυρίζει   Πο" δεν Έσω έχουν ΚΛΙΜΑ
ο."ῦ'"ρῦοΤ Ρ"9“ἔ 'ω' "λ;"“ρ9"9” ι   ΕΜΠιΣτοΣγιιιιι και έκαναν
ειχε αΠοκ εισει αΠο τα ε ηνικα ντερμηι. ~ ¦ ,
. . : μΠαχαλο τον τελικο,
Μετα εΠιχειρησαν το ΠΡΑ_|ΚΟΠΗΜΛ γ|σ ^^ΕΞΕ^ κο' ΤΟΥΜΠ^κ^ΡΗ
με την Παραβίαση τΠ5 συμφωνία5 , . ,
Που η ίδια η ΕΠΟ είχε Προτείνει Πω' θελουν συγκεκρ|μενο“5
Η ΑΕΚ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΣγΓκΕκΡιΜΕΝογΣ δ'σΠΠΪἑ$ Κω βοηθΡὐ5ι
Δ|Α|ΤΗΤΕΣ, αλλα σεβασμό τη5 συμφωνία8 Που ΜΝ!! Ϊ0υ3 θεωρθυν ΪΟσΟ-:Παρουσίασαν αΠό κοινού ΥφυΠουργό3 και ΕΠΟ α» _ ανωτερσυε και του5 Πιστευουν;
Για ΜΜΜ γραφουν
Ο' ΠΟβ'ΟΥΠΠΟ|
. Η «Λ' Βο|α»... στελνει τον
 μηεσσ”-'εΠιθετικό τη5 Ρίο 'Με στην ΑΕΚ
«Η ΔΕΚ βρηκε ηλει μεικερ για 20 χρόνια και φόργομορντ για 15»