Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.. .ω Ἡ” ϊ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| Σ ΛΑΟ ΤΟΥ
ΔΡ) Δ  Η [Ν] [έ] '
' Ν Ε·'ΜΕΡ|Μ ΠΜ" ΤΠ" ΠΑΝΑΒ"ΝΛΪΜ" Μ '5ΜΜ8"Β Ω. "κι" 8727 ΠΜ: ι.ὲὲΧ
 ΜΠΑΣΚΕΤ ἔ
«ΠΑΤΗΣΕ» ΣΤ" ΡΕΜΝΤ| ΤΠ" "Ρ0ΚΛ||Τ|Κ0 ΑΡΗ Χ ή κ
(8£-ΒΒ) ΚΔ' "Η" Τ"Ν. . . ΞΥΛΙΝΑ ΤΩ" ΜΜΜ '
ΤΟΥ ΠΑ Το "ΜΤΒ "ΔΕΝ" ΣΤΟ ΕΞ0Χ||(0
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ" «ΑΜΜΟ» "ΕΑΜ"
'ΜΜΜ 7 13-20
ε ΜΝΗΜΗ 7 ς
ΠΠ ΜΠΜΜΤ'Μ| .Φ Δ. κοΝτ0Σ _ τ. ογΒοπογΛοΣ
~ . .> ¦ 4 Με πιο"...
'χ ¦ . ΜΜ|ω"Μ' ΜΜΟ ΜΜΜ
 Ἐκ 'τὸ-τ Ω 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΜΕΜΚ° ω" «ΜΜΜ Σω ΜΜΜ Σππι ΜΑΣ» Το ΜΜΟ ΜΑΜ ΜΥ ΒΡΑΖ|Λ|Μ0Υ °“¦ΜΜΜΜ
.  7 ° ΜΜοΜΜΜ
?- ΙοΜΜΜΜ
ΜΜΜ, 8'|ΡΕΜΕΜ"Ε
ΜΝΗΜΗ “Σ ΜΜΜ ΑΜΥΝΗΣ Μ· ΑΝΛκωΝΜΠΜ ΣΤΗΝ ΜΜΜ" «πω... ΛΕΠΦ0Ρ0» 
ΜετεΜΜ ΜΜΜ ΑπΔΜεκτΜΜΜ κοΝτοΝκ,το«τ“ιωγΜι» Με ὲ . `
κΑοΑρι:ε| Το" Μα (Β.3Πμ.μ. Με πω ιωσωε.¦η ω ΜΜΜ Με προΜΣΜΑ - 1 ι Β: . Β . ω
Η" ΜΑΧΗ ΠΑ Το οκΑΜΡωκε ΜΜΕ φ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα