Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι κρυφοί παίκτες στη σκακιέρα της συμφωνίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εξόρμηση Ξ «Φρένο» Ρένια
στο Λεωνί- στη γραφει· Λουιζίδου Θ
διο, τον ευ· Ξ οκρατία, και Μελέ- “Μ
λογημένο σύσταση της Ηλίας Μ"
τόηο του μικρών μιλούν για
ύψους εηιχειρή- τη συνύκαι του σεων σε ηαρξή τους
βόθους... μία ημέρα στο «Σρι»
εοι ι τ 7
ΤΗΣ ι(γι=ιΑκι-ιΣ ίΞ/ΠΞ/ίΒ
ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Ο ΣΕ ΒΕΡΟΛ|ΝΟ. ΛΟΝΔ|ΝΟ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑί ογΑΣιτκτοΝ
οι κρυφοί τισίκτεε
στη σκακιέρα Με συμφωνία8
Ο διαμεσολαβήτικόε ρόλοε του Κάμερον, το ραντεβού
>  με τον Σόιμτιλε και η ανοιχτή γραμμή με τον Λευκό Οίκο
 » 2 Θ 2.7 ΘΟΡΥΒΗ μαχη έδωσε η Αθήνα το Προηγούμε- νό Πρωθυπουργό να αναλαμβάνει ρόλο μεσολα
- νο διαστημα, με μυστικα ραντεβού αλλά και βητή στο ΔΝΤ υηέρ των ελληνικών θέσεων. Εξίσου
σειρα τηλεφωνικών επικοινωνιών, ώστε να διευ- σημαντική αποδείχθηκε η συνάντηση Τσακαλώρυνθεί το πεδίο των συμμαχιών και να κλείσει η του-Σόιμηλε στο Βερολίνο, καθώ8 και οι ειταφέε
αξιολόγηση. Καθοριοτικό ήταν το τηλεφώνημα με τον αμερικανικό ησρόγοντα και τον Πρόεδρο
μεταξύ Αλ. Τσίηρα και Ντ. Κάμερον. με τον Βρετα- του Ευρωηαϊκού Συμβουλίου, Ντ. Τουσκ. » τει-ι ι
ίΙΙ7ἑΞ3ἰὶίιζ1 Μ ὶι Η Η Η ?ι ε| |ί:ί[ Η Η Η ί: ιι .Ι Η' ι:~ ~ Ϊ ί ί Η Μ ,Ή 'ΙΝ' κι ” ί' Η ι ΜΙ? . Η. ι. κιτηιιιιιΕιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιΞιιιΜι Η Η Ε· Η ί! Ν Η ιί ~ι
Φέρνουν Ε
στο 67 το 
~ ' . ελληνικό 3.
Σω ΜΜΜ· ΜΜΜ" ΧΡ£08 '
αιτιιιττκτιιτι...1ττιτιττ οι ηηρ. 
 » 72-73 .ἑ
εεε" ,' · ϊ
 τ ° ".=·. ί ι ._ δ
° ι - “το
. . Νεο ετοιμο ε “
.ε ·; - “ -γ τιΑτι-ιΝ τκΑτιΕ ° '”
“ _ γε β _ Ι > "ΜΜΜ
ΜΜΜ 3 ί η Δ ^ ιιι·ιιτιι “
τιικ_τιιιιιιι·ηιιικττιι τιτιιιἔ,,...εΓ - μ _. · Η"
δ ' · · την ιιιιιτι
Η "ΗΜ"
ω τη Ειπε
Διόρισε μέχρι
και... υηουρ·
γού5.υηοστηρίζειη
συγγραφέαε.
ο ))2Β
ἑ= κοιτΑΣΜΑ... ΔΥΟ ηΡιΝΩΝ
ἔ- Χτύηησαν
ἔ= γε ι . φλέβα μαύρου
=Ν ¦ ι χρυσού στον
Ξο Πατραϊκό »22-23