Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΜΒ Λ|ΛΑ ΤΡ0Υ ΣΤ0Ρ| ΝΑΝΕΑΑΑΔΤκΕΣ
ζ) Οι κΟΝΤκΟΤ ΔΕΝ ΞΕΝΕΝΟγΝΕ ΕΤΝΑΤ 17ΑΡΝΔΕΣ
Μ. Μ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΔΟγΑΕΤΑ ΝΑΤ ΠΟΛΥ ΑΤχΟΝΕΝΟΤ
. Τεε-εΝΜεγ.9Γ
κγΡΤΑκΑΤΤκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
ΕΟΕ 5υΝΑγ
ΚΟ|ΝΩΝ|ΚΛ ΕΝΟΔγΝὡ
ΑΑΑΑΑΝΑΤκΑΤΑ ὁ 
ΗΣΥΜΦΩΝ|Α " ,Ξ . “ “ ή
ΜΕ ΤΟΥΣ Π|ΣΤΩΤΕΣ  · $ - 
-~  .Η
Ν ΕΤΑ ΤΤ Σ  
ΒΑΡΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ   ί
ΤΟΝ ΝΕΤΡΑΝΑΤΟΝ  
Μ ΑΥΤΑ ΤΤ ΑΤ ΕΣ
ΝΕΟ ΝΟΑΤΤΤκΟ ΤΟΠΙΟ
 . . ΝΕ ΝΑΑΤΑΣ ΑΤΣΟΗΤΤκΝΣ
ΤΟΥ 2Ο15   _   ΑΝΤΤΤΤΑΡΑΟΕΣΕΤΣ
70 ΥΛΑχ|ΣΤΟΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΤΝΟγΝ¦ άι
Ρ. ΣΒ|ΓκΟγ¦ Λ. ΑΥΓΕΝΑκΗΣ. _
ἩἔῖἱνΜ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ¦ Β. κοΡκ'ΔΗΣ
ελ 3 ΤΑ ΑΡΜ0Δ|0Σ ΡΥΠΜ|ΣΤ|·|Σ¦ ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΛ|ΓΝ|Λ ΕΠ|ΤΡΕ'|ΕΤΛ|
σ . - ΜΒΜ ΣΕ ΑΤΜ!! ΑΝ" ΤΠ" Η ΕΠΙ". Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΠΧ|·| ΕΝΕΧΕ| ΜΝΗΜΗΣ
Εθ|ΣΜ0Υ Η' ΔΠΠΛΕ|ΑΣ ΠΕΡ|ΠΥΣ|ΑΣ - ΓΗ Ν Η" Η" Ρ | Ξ Η Σ¦ ΜΗ