Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Θέλουν ψήφο στα 17!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιιιιιι ι"""" ιιιιιιι
9"Σ7ιιο¦3'"'ἑ23ιοι|||
,Με ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη Μπηκα:
Ϊ Αυτή Ἡ ΠΑΡΑΠΑΣΕ|Σ
ι την Κυριακη η Δυο
 - εισπῇρι@
η @στη 'στην ΤΤμΠ
ι και πληρως ί ΤΟΟ εν05
 εν”ΜρωΜ Ε; πληροφορια
ΤΟ ΒΗΜ
Μ Δ. ΜΜΜ Τ1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Η. 'Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΜ '. ωΜΟΜ
Ί`ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Μ η· ων πιο
τι" Των ΜΜΜ. πωσ; Μεγ.. ΜΜΜ μια.
Ανατολή 08.15 - Δύση 20.29. Σελήνη 9 ημερών
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗτΡιοΣ ΜΜιτΡΑκιιΣ
ετοε ιδρύσεωε 1922
Ετοε 959 - Αριθ. 16453
ΑΙ σκληρη
κεντρικό γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28 ©Το ΒΗΜΑ
Το 211 385.7000. Ετηειι: τονιιηε@αοιΜ.Βι Εκδίδεται αηό τον Δημοσιογραφικό
φτασει: απο" Μ.ίονιιηε.ετ Οργανισμό Λαμπρόκη ΑΕ.
Πολιτικόε αντιπερισπασμό8 απεναντι στη δοκιμασία των μέτρων
Οελουν ψηφο στα Ι7Τ
Νέο εκλογικό νόμο ετοιμόζει οΤσίπρας Μπόνους 30 εδρὡν σε συνασπισμούς κομμότων με 40%
Προκριματικές εκλογές γιο τους βουλευτές Κατότμηση περιφερειών Σταυρός και λίστα μαζί
ικοΣ τοπια 
ΜΜΜ ι
ΣΕΛ|ΔΑΑ5
ΚΑΙΡΟ
ΚΟΦΤΙ·Ι
μούς Κελσίου στην
Κόκκινη Πλατεία
Ω ·( η ν Οι· Του
«Ηρθαμε ι «Πανστρατια γ - . ι  __ ετηε9ῳσεαι
ΥΚ! να Τε"ιχε'ρ"μ“Τ'ωΥ ι ο ι ΗἱἔΕΥἑΥἔΪΐΞ
μεινουμε ι και πολιτικων ε <> ~ ε ε- 7 θερμόμετρο έδει·
οσο εχουμε Τ για εξοδο Ραντεβού το φθινόπωρο για νέα χνε μειον 17 Με
λαϊκή εντολή» από την κρίση» ϊ .
= αξιολογηση-μαμουθ και χρεοε
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α3-7. Α1Ο<11
ΜΒΜ" 
Τα διλήμματα Ολη
του Σοστακόβιτ8 Ξ η αλήθεια
Συνέχεια στη σελίδα Α2
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8·9 ι ΣΕΛ|ΔΑ ΑΠ
Ξ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
απέναντι ι για τη
ι στον Σταλιν ι χοληστερόλη
ησχέση τέχνης και εξου- ίναι η χοληστερόλη ο
σίας σκιαγραφεί στο νέο 3' βασικός ένοχος για τις `
Ξ του βιβλίο ο κορυφαίος βρε- Τ καρδιακές παθήσεις; Ποιος η
ι τανός συγγραφέας Τζούλιαν Τ τη μεταφέρει πού. γιατί είναι Τ
; Μπαρνς, με επίκεντρο τη ζωή λαθος να κανουμε λόγο για «κα- Τ
ι του Ντμίτρι Σοστακόβιτς. Σε λή» και «κακή» χοληστερίνη,
ι συνέντευξή του στο «Βήμα» ποιες τροφές την ενισχύουν, ι
ι περιγράφει την περίπλοκη ι ποιον ρόλο παίζειηκληρονο- Α
ι σχέση του δημιουργού με τον μικότητα; Αλήθειες και μύθοι
Τ Σταλιν και το σοβιετικό καθε· ¦ σύμφωνα με τις τελευταίες Ι
ε στὡς. Β|ΒΛ|Α.ΣΕΛ'ΔΕΣ 1-3 - έρευνες. 5£ΤΕΝ€Ε.ΣΕΛ'ΔΕΣ4-6
ΗΜΜστηνΜ
ΑΡΝΟΔ|ΠΣ ΡΥΠΜΤΣΤΝΣ. ΕΕΕΠ - Ν ΣΥΜΜΕΤΠΧΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΤΝ|Α ΕΠΤΤΡΕΠΕΤΑ|
ΝΟΝΠ ΣΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΠ ΤΗΝ Τ8 ΕΤΩΝ. Ν ΣΥΥΝΝ ΣΥΜΜΕΤΠΧΝ ΕΝΕΥΕ| ΝΤΝΔΥΝΟΥΣ
ΗΜΜΥ ΝΑ' ΑΠΠΛΕΤΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΡΑ Η Η" Σ Τ Ν Ρ' ΞΝ Σ: Τ Τ Τ Τ