Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ανθρωποκόφτης 55.000 νέοι άνεργοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
    Ξ 'Κ Ισ να / τ
¦ ~π ΔσΡ0Λ τεμ. τμ»
 _ 'ιι Ω :Ε Α '
ΔΠοΊ6Σ εω8¦ 2Ί.·“ μ'0“ ¦·=σογορὲ5 €25κοιονω - κ τ __ ωἑἐ  4:32"
Η· _ `
5% ο | Ι Ξ Η ο ¦|
| 'ει απο Ί5/5 ὲω5 8( ΖΉ5/2016 για κοθε 20 'Ι βεν2ἰνιι5 ἡ Πετρελσἰου κἱνηση5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ι
Ακρόπολη - Νέο Μουσεἰο
ΥΛΑΕΚΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Σὴμέρο ο 208 τὁμ08 για το Νέο Μουσέὶο ΤΠ8 ΑκρὸΠολΠ8
55.000 νεοι Με ργοι
και  λ0ΠΙ(ὲΤΠ  λογω κι οΜΩΣ, Αττοι
των ογριων φὸρων Που καινε ΜΗ τον κοσμο ΑΚΟΜΑ ΒΟΛΕΥ0ΝΤΑΙ
Μ5ἱΜ58 ΞἱΟΕΙ98
0 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΤΟΥ
ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ το ΤΕΛΟΣ
ΣΥΓΚΑΟ"|2ΟΥ" ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
αδελφοε '[ΙΙ8 Σἰο8
ΔιορἱστΠΚέ διέυθυντὴ8 στο γροφέἱο τ118
· ΣΕΛ4 36-37
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΣ-|(Α"
Ξ Ο «ΜΜΜ» Πρέσβ118
έ '[ΙΙ8 ΒενεΖουέλοε και
Ξ ιιιτορέμβοσιι Αλέξη ΕΕΣ
Ξ Τι έγρσψε ο ΤσἱΠρο8 στον Μοδοὑρο _-ΐ η
Ξ: ο ΣΕΛ. 28-3Ι
ή: Ο Με Δαυιδ, ιι γιΙνιιἱκο του
.¦ κοιιιΠολιι κολλΙ1τιιτιι8
._ ι:  - ,ρ ·
_ ι _ : ἴ ." ι
ι Μ . ·.
ι _ ' . _
Δ .η ·ΣΕΛ.60-61
. Δεη
Χομο8 στο Λονδινο. Δεν υΠὲ1ρΧειθέμο, λέει ο ὶδιοέ