Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1Π'8Π Π2'ΧΒ
| :η›
ευ·09π“1ρε Ι
ΟΙ 4 κρ·σ·μσ8
ημερομηνἱεε!
€υτοστου
Η) “ων
σου ΜυΜ
ΠΘΘσ|ἰηΘ μέχρι σέῆρε
'ουνίρυ γισ σε
μη συσσπρ|κέ5!
Μο το σσρΙοΒσυε·σ
του Η. Μυηρου
τησ Απ, σισ δωσω
γισ. .. που" σε ισ·
βσρυ·σρηοοε σηυορσ!
ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ
4¦π-. Όκτ
Σσγιονσρεε.σσνδσλισ.ηεισὲιε8,μσγιὁ,
ισσνΙ88σηὁεηὡνυμε8κυρἱεΜρσγουδἱσιριεσ.πρὡηνμονιἐλσ κσιΜλεησρουσισστριε8...
Ο· ησῇ·οἱ [ρω σύστημσ
8η·ρρρη5 Με Δικσ·σσυνη5)
ουσ' σῆΠ·ὡ5!
"Μου έχουν στο υυσΠο
τουσ ο· Αυσρ·κσυο·
...γισ ελεγχο προέλευση8 Ιων
κεφσλσἰων
"ΜΜΕ ΜΜΜ!
Οὲνσ5 μασιονσλλσνυιν“.κσνει
›ἐ·Δ` Σ. .:' ο η”
Ξερω ο... γκουρού
στο νουσῆἱσ5 κο·
σου Με' Μ
νννννν.εχἰ8ρΙυ5.στ
Σου ΜΒΜ Μάο `
ΜΜΜ" 
Τσησκέιοὲμμεσωνφὁρων,Ισ κὁισσνσδσνεισ κοπο
υηερτσμεἱο ιδιωτικοποιησεων - Δημοσιονομικὁσ
<«ὁφηι5»κσικρὲοετσ μεγσλσ σγκσθισ Μ 'Μ
Μη» ΓΑΠ σε
μ|σ υπόθεση
«ΠυθἱΦ›...
 Αρσφσικσ1σηὁιοὑ 
ΤΜΟΠσησδὁπουλσ _ 
Η   ΜΕΣΩ ΣΤ0ΥΡΝΛΡΛ ΠΑ ΧΛΜ|·|Λ0ΤΕΡΛ
ΠΡΩΤΟ"ΕΝ|·| ΠΛΕ0ΝΑΣΜΛΤΑ 2% ΤΟΥ ΑΕ" ΜΕΤΑ "Ό 2048
|·| ΣΥΜΦΩΝ|Λ
ΕΡΧΕΤΛ|...
Ί@ΝΔΠ!ΞΗ@ΔΕΕθΕ! ΔΝηρ_οχωρησουν ο· σηοκρσοικοηο·ησο·5¦ υπο· Φρέσκο
@μ9ι!ΠνσκσρΜσμηροσοῆκυσουυο νἑσε σηονΒυσο·5 Το Ί8 ηροσησ·σσυμονσ
υσ_σΜἐσ@σσο=ησυρ@οΜ ΜΜΜ των Μ δισ.
Μ2.4.'2¦|8
"Ερχετσ·    :
κσΙσΜ6σ συσκσῆυψ£ωνμε 
Ρ £μηῆεκσμ£νσυ5 '
. ι. `ω επώνυμσυε, 4 “ >
 β ' Ω ΧρΠμσηστἐε, 3 ,   ·
'Β η ` 6·κηγσρου5,
.. . , ' Ι ' |
ε" ”β” `
, , ,_/ . , · Η χῆ·8στη 6·σρσνη σε ηροεδρΙκεε σουπεἱ
τσ ηοῆυτεῆη αυτοκίνητο, τσ ησνσκρ·βσ ΜΒΜ·` χ
κο· ουίσκι, ο· μσυρεε... σοκουῆεε¦ ο· σφσνεί5
εσενδυτἐ8
Μ=ἙΠ@Μ
ΗΛ. 52·53
Το έργστη8κσΙἑκουν
υψηλη θέση στην εκτίμηση
Ιων συλλεκιὡν Ηκστσξιωμὲνη Ζωγρσφοε Ιησιοηοιεἱ
μετρ έργουΒὁητοΙσλἑνιο
δενἑκει φυλο κσιὁυδεν
γνωρἰΖει κρίση
7 Πέ ω.
ά 7 7 η
Εν αναμονη Με δημοπρασία του οΞκουΑΙρΜ
ΖΜσπΑυαὶ0η5 ο· συλλέκΙε5 Ελκυσηκἐ5 ημέ$ σε
δυνσΙἐ5 υπογρσφἐ8 Μ σο