Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Δαμόκλειος σπάθη"Recognized text:
Δωρεαν 
. ΜΜΟ Μινι
0ΙΚ0ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20258 - ΕΠΕ 690
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚ0 ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜ0
«Λίστα Τσίπ ρα»
με τα ονόματα
νέων υπουργών
και υΦυπουργών
›Στις αρχές Ιουνίου οι αλλαγές. εκτός αν ο Αλ. Τσίπρας
επιλέξει τον Σεπτέμβριο
›0ι αμετακίνητοι. οι «Φεσγάτοι» και όσοι ρόβουν
ήδη κοστούμια Μ 14
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 14-15ΜΑΙ0Υ 2016 - ΤΙΜΗ 3.58
ί'ί||||||||||'|||||||'|"ί'ί|'||||||'ί||||||'|'|||'|| 
Ο ΑΗΜ0ΣΙ0Ν0ΜΙΚ0Σ «Κ0ΦΤ|·|Σ» ΟΑ ΕΝΕΡΓΟ"01ΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
«ΔαμὁΚλειος σΠὰθΠ»
Μειώσεις σε μισθούς και συνταξεις του Δημοσίου Σε ιιολυετη αυστηρή ετιιτηρηση η οικονομία
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Δεν κρύβεται
το τέταρτο
Μνημόνιο
του ΣΥΡΙΖΑ
9 ›Στις συνθήκες που
έχουν διαμορΦωθεί
ένα είναι το σύνθημα:
“ζ  Θ
 «ΝΔ η ως». τονίζει
ο βουλευτής της Νέας
0 Δημοκρατίας Μ 13
ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
«Κόφτης» και
σε φαρμακα νοσοκομεία
›Ελεγκτικές εταιρείες μπαίνουν
στα ταμεία του ΕΣΥ για εκτενείς
ελέγχους των οικονομικών ›«Ραοε
οοιιτι·ο|» στους ασθενείς που προσέρχονται στα επείγοντα ΕΛ. 57
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Σαρωτικες
αλλαγες
στα σχολεία
›Νέο τοπίο σε νηπιαγωγεία και
δημοτικό ›Ανατρσπές και στο ωρα
ριο των εκπαιδευτικών ›Προβλήματα Φέρνουν οι λιγότερες προσλήψεις Φέτος ΕΜ. 56
«Παράθυρο» για νέες αυξήσεις σε Φόρους - εισΦορές
«ΑσΦαλιστρο κινδύνου» για
πιστωτές και αγορές όποτε
υπαρχουν αποκλίσεις
Μέτρα 3% του ΑΕΠ και 18
προσπαιτούμενα με ανταλλαγμα δόση 11 δισ. ευρώ
θολό τοπίο για τη ρύθμιση
του χρέους και τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα
«Καμπανάκι» από ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Σε ύΦεση Ο,4% η οικονομία
το πρώτο τρίμηνο τσιμ- 5
Ε Σῖ0ΥΡΝΑΡΑΣ
<_ Πρόταση ατιό ΤτΕ
~ _ έ για ιτλεονό
λ αντί 3,5% του ΑΕΠ
ΗΧΗΡΗ Παρέμβαση του διοικητή της Τρόττεζας της Ελλαδος. Προτείνει ρεαλιστικό
σχέδιο για το υψος του ηλεονόσματος, ώστε
η οικονομία να επανέλθει ταχύτερα στην
αναπτυξη και να θωρακιστεί η βιωσιμότητα
του Χρἑους. Τονίζει ότι ο φθηνότερος δανεισμός και η ετιαναγορα ομολόγων αττό
την ΕΚΤ θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα των τραπεζών κατα 500 εκατ.
σματα 2%
25 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦθΡ0Λ0|'ΙΚ0
ι αλλαζει σε Φορο τις
συνταξε ι ς και ε ι σΦορες
Μαγιό
Ετήσιο εισόδημα
Ετήσιο εισόδημα
Αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων
Φέρνουν οι νέοι όροι στη Φορολογία και το ασΦαλιστικό που
ψηΦίστηκαν στη Βουλή
Η «Ημερησία» παρουσιαζει 4σέλιδο οδηγό για τις ανατροπές που
επέρχονται μέσα από 25 ερωτήσεις-απαντήσεις πιω-ο
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 60 ΔΙΣ.
Το σχέδιο για
τα δανεια των
εττιΧειρησεων
›ΔιαγραΦές χρεών σε τραπεζες
και Δημόσιο ›0ι εταιρείες θα
καταθέτουν αξιόπιστο πρόγραμμα αποπληρωμής δόσεων με στόχο την εξυγίανσή τους ΕΛ. Μ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
«Φωτια» σε
καύσιμα, Ι.Χ.,
σουπερ μαρκετ
›Αυξήσεις τιμών σε εκατονταδες προίόντα και υπηρεσίες έρχονται από τον Ιούνιο ›Αιιό την
1η Ιουλίου η έκτη αύξηση ΦΠΑ
τα τελευταία χρόνια ΕΛ. 10