Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ΜΑΪΟΥ 20! 6.
Καθημερινή
τελικοταν Φοαστἑρ :
· Ερναν| ν8 Πααντο ϊ
το δίλημμα. τι γίνω'
με Ντοαρμσζ
?έ · Κερδίζε| έδαφος
- ο Κασαμι για τα χαφ
Μαζοαακοα
για... ΜοανΙιαλ!
Γαλλική ΜΜΜ για τον Μαη του
Βούλα! και την εθνικη Γαλλίας!
“Κανένα θέμα
μα Μ|ραλας”
Το ξεκαΒασΓ(ε· ισως
εξαρχής σ ολυμπιακος
2 ΣΟΥΠΕΡ ΕΜΑΕΣ “ΜΜΜ ΕΝ 0Λ||'0|Σ” ΜΕ τομ Μ. ΓΑΒΑθ|ΠΤΗ
 ,_Π| "λ'|ΠΧ"Ρλ|ΣΕ|Σ” ΜΥ ΠΜ( ΚΜ Η ΨΥΧΠλΠΓ|λΗ ΜΜΜ ΤΠ" "ΑΜΠ" 8;
ι Αλ Μ· Δ
η  7Ενχαίνἰα θα λ5 ἑκΒεα α
“αλω““αε“ι της ελληνικής
7 '  Βιομηκ“νἰατων Μ· "εγω"
 Χορηγός ο Μαμμακας
ια την Τρἱεη
2; σε ο αγώνας μετά
η 7 από αυμφωνἱα
Φ Γκ1ρτζἰκη¦ Κοντονἡ · 7
 Αγν0ἡθηκΗν και 01 `
ανΠρρἡαΗς ως ΑΕΚ
Μ·ΜΜΜ··ΜΜ
'Μ···Η·αΜΜ
Μ·“αὡΜ·
ο. σογεκααι
Οι... αποκαλύψεις στη θεσσαλονίκη
θα έχουν συνέχεια κα· εκπλήξεις