Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Τ' ΕΧΕ|ἔΕΤΑΦΕΡθΕ' ΣΤΟΝ ΝΤΕ ¦ΠΑΡΤΟΛΟ
"ραρπα Μ·εχκο
”ι π με τον Σκοκο
ο «Τορόκι» για τοσε Αργεντινοὐε ο Μαοσονανότε
Το μήνυμα του Σαββίδη
στον Σόντο8:
· Ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον Πορτογόῇο 5 εκατ. για 3 χρόνια και ο |Βόν θεωρεί αδιανόητο
/ να του αρνηθεί... · Τι σκέφτεται ο έμαειροε τεχνικόε και γιατί δεν έχει απαντήσει ακόμα
` ζ Οώνει»π
μ;ἩΞ=· ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ποιε- 'Ι'Ο ΝΕΟ ·
°'"ῦ°' ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΤΟΥ ΜΙ'ΙΕΡΙ'Ι(
 · Πὡ5 τον δεῆεόζει
Ι ϊ , ο Δῆαφοόζοε
Όῆα τα αενόρια ααοβιβασμοὐ . ._..  @
σε |αΠανία. Γερμανία, Γαῆῆία
ο κίνηση για τον
νεαρό του Ηρακῆή
στο ιρινα ε., _
ο Πῆηρὡνουν οι ομόδε5 Που ῖ “ ί   ' . ' Ά
«καίγονται» για την Παραμονή ·  ΕΜ|=°ες
τα Κίνα
ρ ί ο η· > ό'  
.οωω.ωΜ 5 8 ηΒΞἔῖ?ἔ ·   ετἄ ό ι ο
ρ Πρόταση Ρ μ
"Α  , την Πἑματη “ . '
·Σόντρσ απόψεστοαρωτό8ῆαμα "ΜΜΟ, Μ" _ κ -   · "