Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γρὐφε· ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 32 .._
Ποτ· ΜΜΜ·
οπο ο" ΜΜΜ·
Γράψε! ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟ Σελ. 2
Σω[5Ο<Πο Ι-3 Μοιοω 2016 / Φωλλο 1173 Ι2373Ι / € Ι 30
.¦ξΪἶ| Τ Ι Ι Ι
Ο Ι ΙΙοοτυυυΜυ ΠΜ" ΜΒΜ'
`·  Ο | Τ Τ 
. ΑΦΟΥ ,ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧθΕΙ ΤΟ «50-50», ΑΡΧΙΣΑΝ
ΝΤΑ'ΤΟὶΠΑΙΖΟΥΝ «ΥΠΕΡΑΝΟ», ΜΟΛΙΣ ΕΜΑθΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ... ΠΕΡΑΣΕ
ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΕΑ! · ΣτΙ5 20/5 στην ΑθΠνο το κλιμσκΙο
Με ΕΙΕΑ· Και ο... σώζων εαυτον σωθὴτω γιο το ΠονΙκΟβλητο «Συστημο»
Ι'Ιὡρωοο στον ΑΕΙ( κοκ.. 0Λ0Ι ΜΕΣΑ οκτώ του τιμωρομἑνου Μπορμποοο
· .μ . ω. ···
_ .ΕΝ ..
 Ιου£ΙΙΙονεΙΜ..ΜΙΙ!
ο" ΣΕ ΕΝΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΡΔΙΕΣ,
Η ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΝ ΤΗΣ <(ΒΑΣ|ΛΙΣΣΑΣ»
ΕΧΑΣΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ 022
ΤΗΣ ΕΣΚΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟ (74-68)
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ των >
οτιοκλειοτΙκὡν ρετιορτοζ τη5 «ΩΡΑΣ» Δ
για ΤΟΟ3 βοηθουε του ΣιδηροΠουλου
ΙΙυνωῆεθοΙυ της ΕΜ, που ;
ΜΜΟ τους... «Ντους οοους» ,έ
...- ,¦-..,.¦ 
ΗθΕΛΑΝ ΤΗΝ ΗΡΑ ΤΙΑ. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΙΕΑΞ
ΔΙΚΑΙΟΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΚΑΣΕ. ;
ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΑΡΑ ΠΟΥ Π
. ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΙΜ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο