Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.- Η Μ
. Τ .
Τ . .
. Μ .
'Ο Ε Κ. · Ξ .ι
-υ85 Ί 63.. ····· ··
8"||Τ|9Τ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ΤοΛΤΤοΤΤΤΤΤΤο...ΣωΤ ΤωΤΤΤΡΑΣΤοΤΤ ΛΤ>ΤΤΤ8μ.μ.-ΤΤνε ΜΡ Δ 
Τ.Ε0ΡΒΑΠ8.ΒΠΤΗΑΤΔΤΤΤ0ΥΜΕΕΝΕΡΓΕΤΑΣΕΤΤΑΤΚΤΕΣ [Η] Ζ Η Ξ
ΜΤ"ρωω""Τ" ΠΑ τη "ΡΜο___κΑρωΜ Σω ΣΕω Τ..““..¦“..“..“.ΜΜΜ..  ............. 
 ΕΣΕ|Σ ΞΕΡΕΤΕ... ΒΑΛΤΕ ΤΠΥΣ ΣΤΑ ΗΑΑΑΒ|Α ΠΑ ΗΑ ΜΑΒΒΥΗ
. “ ΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΥΤΗΗΡΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΑΑΗΗ|Η0Υ ΜΠΑΣΚΕΤ
` › ΑΠΑΗΤΕΣΣΤΗΔ|ΑΒΕΣΗ ”77ΠΛΗΗΤΠΜΤΡΑΥΜΑΤ|ΠΜ Γ'ΑΜΚ08|ΤΣ-ΠΑΠΑΓ|ΑΗΗΗ
` Η. _;ζΔι“;_ ΜΝ :μ ' ή ~ Τ·Τ Τ Τ Τ Τ
` · Τ Τ
 ε: ι ΕΞ, Ϊ. 1'  β  Ψκ¦ .
.   “ Τ  ε η  6 ° η
ΕΣΚΑ πως πως Τ Τ· = ~ Τ , Τ | ¦ | |
ΜΗΝΗΜΑ" Τ  Τ· Τ  
· · 'Τ ΤΠΤ ΙΝΤ ΤΤ Τ Τ ' Τ Ι Τ 1 ΤΠΤ Τ 'ΤΤ Τ
Μ” κοπελα· . . . Τ ι η .  .¦_ ΤΙΜ... 
ΤΤ Τ Τ Η 'Η 'Τ' Τι'ΤΤ'
το ΜΗΗΥΜΑ ΤΗΕ ΚΑΕ ΠΠ" ΚΟΣΜΟ ΜΝΗΜΗ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΡΜΠΖΕ| . . .»
ΗΕΗ ΜΗΗΥΜΑ Η!" ΤΩΝ ΗΡΑΠΑ'ΑΗ0 ΠΟΥ
ΦΤΑΗΕ| ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΗΗΗΑ ΧΑ' ΑΥΡ|0
ΒΑ ΗΡΕΗΕ' ΣΤ Η ΑΕΠΦΠΡ0
-#`.._-___ __,`_Μ --_^
ΤΤ" ΑΕΚ με ΤΑ-88
_ ΤΤ «ΤΤ» ΤΤΑΤ>ογΣΤΑΖΕΤ Τοπ ΤκοΛκΤΤΤεΤ>
ΤΜ ΜΜΜ” ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΤΑΣ ΔεκΑΕΤΤΑΣ κΑΤ ΕΞΤΤΤΕΤ ΤΤΑΤΤ
Το «ΤΡΤΦΥΛΛΤ» ΔΕΝ εχεΤ Βρε· ΤΤΤΤΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
· Σελ. 5.8 ΤΤΤΤγ Τα ΑΞΤ1εΤ κΑΤΤΤ ΑΤΤΤΤ ΤΑ ΔοκΑΤ>ΤΑ - έ· 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα