Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ .Μ
Μ “ΙΜ 115290 ·· ·_#;_/Ω¦ ΝΠ:: :3 ΝἶΞῦἔἑὡσε' Ι
· "Και τώρα πορεία ΜΜΕ “Ποτε ΗΜ· ω· ΜΑΜ
“ην Ε“Ρώ“η-“" ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2016
Μεγάλη συνέντευξη “Θα ¦(άνο“μ ¦ ω
Το" (ΤΟΜΗ) ° ` τυυἀντυ,γτ
στα!) Μ - [ιυυ·υυυυυυυ ι ` ν· 
  ”Ο Α ' Η  υ στον
,· “Ι
ΔΡ. ΦΥΛ. 5435 τΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 το αστε'0·
30-31 7 ΜΒ
Ο ΤΟ ΝΤΕΜΟΟΥΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΡΙΒΕΡ "ΑΕΠ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ |(ΔΣΛΜΙ
ΣΤΟΝ ΔΜΠΙΝΤΛ^
Πρόβλημα 
|(αμτττάσο _
·ΔΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ` . «
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 3
κύριος ·
Πρόεδρος ρ Ο 
Την Τρίτη 17. ΝνΞ'¦Ρἔ=ε
8:30 τερτίπ·ο του
το Μελισσανίδη¦
Η η Ο Ο ή"  το υπόλοιπα
'(λετδὡνετ ς  Σω (ΜΜΜ στο γήπεδο...
η 11ἀδα του _ ~· '
τελικού “Μ
·οΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΕΜΟ· · Χ | χ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ Με Μέ η, ` : : _
ο εΡ. ΛΣτεΡΔ Μ· | Ο ° Ϊ .τ
 ΚΑΙ ΣΤΟ νι" ¦υν Τ ” ,
ο^Μἔ χ. `(5 ' . ¦ ' ω. | μ ' · . Ϊ Ξ . | 'Ί ω 8951815 ΣΤ!)
 Η· τ* ο · θ“Μ Δ ΞΧ1Δ!ἑΜΗΞΡΩ“Τ9Υ
ΩΛ`!$ΜωΙ τω ·'ω
Ἡ γω τυωωΞ 58! Μο τω “Μω!ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα