Πρωτοσέλιδο Goal News:







Recognized text:
@ΡἩ:Μ ΚΑΘΕ· έ ° <0 ΛΝΕ|0
ΨΨΝ5ΕΝΤ8ΑθΟΑ£.6Π
η ε ΒΑΤΟ τα ΜΑΙΟΥ 2018 | Απ ΦΥΛΛΟΥ 4.252 | τικ" τ ο Ω ί Ο η
ί ~ :Αντα 4. 
κ τα υονΔΐ 
,Ζ Ο `
ί ῦ “ Ι  “ΣΤΞ!ΕΜί“. -ἐ
> τΗΣΕΥΡΜτυ ,
γ 'ί 3 Π μ η κίοοΡυΠκοτ
μ 7¦_
› ` 7 13 ; η' οἱ: 'ιωΜ¦ἶ=
Ο' Υ , τα', Ϊ
< - . Ο Ο” ,Δ _ ζ Ό Β
ο ΜΠΑΜΠΗΣ '
Δεν ττΑΜτΗτΕ
τοΝΝτΕκοΛο · - Ο ΜΜΜ!
  7 ¦ ' _ να · ΜΜΕ του
ώ' . ο . -· έ; τΥτκΛοΜΠ·κο
ΜΝΗΜΗ"
ξ πλιές ΟγΟπἐς πᾶνε.
Π ῦ .δ “ 
αρα Οτο
· Παίζουν ο· «πρασίνου ξενυχτηδε5
Μμ / κ Χ ἶ 7 77 η 7
 π . ο Μίκυ: Με τον ΜΜΜ ΥΜΕ· Μονο ΕΝΑΝ 
“Ο _-ι 85- ;» _ κοίτα σωτήρια που ζήτησαν ο· «κίτρινα»
ΜΝ ΑΘΗΝΑ ο ΖίΛΜαεΡτο. αετου ΜΜΜ ΜΜΜ Η" ΟΦ Μ ΟΦ @ Η Ο ΜΜΟ; ΔΗΜΟΣ
ΜΕ ΜΑΚ ΚΟΝΤΡΑ ΑΝ|κΗΤΟ' __ Δ|ΠΑΟΣ ΤΑ ΠΑΕ' ΟΦ, ο
 ΣΤΟΝ ΠΑΟ ΣΤ|Σ ]7 ΜΑ|ΟΥ ΠΟΝΟκΕΦΑΛΟΣ ΟΛΑ«Οκ» ο
_ ο ΠΑ τΟΝ τεΛίκΟ
Πέφτουν οι υΠογραφὲ5 ”7
μετον νεοτεχνικο 6_ιευβυντο 
του Παναθηναικου  
..... .ν
Επίθεση του '8ί8 στο 'ροκ.
Ι 6 νεκροί και 20 τραυματία
Α. Λ°θΑΝ0
«Βαλεμὲνοε στο χωρίο
ο ίμηρα'ίμοΒπ5»
'~ κΟπυκεΟπίΜΜ
0 29χρονοε δίεθνἡ3 Ουκρανόε , '
δεν Μέσω ω" Στρομωσόν¦ Τρεις απο τρε·5 καταπίνουν; Η μη ετο·υοτατα του Μανταλου '
κυπελλου για του5 κα· ο Βααγκα8 ω8 αντι-ΜπαρυπΟσα
Η :ΜΑΠΑ Η: εκατ-ΜΜΜ ΠΔ τΗ«ΝεΔ ΛΕΩΦΟΡΟ Ξ Ν ΞΑΝΘΗ @ «ερυθρόλευκου5»τέτο·α μέρα «καίνε»ταν ΜΜΜ