Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νη πιο νοκ: ινε" ····“·
Αρ. Φύλλου ι9ι ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΜογ 2οι ο Με έκδοσή - Τιμή €
ι,_¦|¦
:τ έ ° Η
ΘΝοΑΥΡΟι
©]3τ)Υσ
Ο' ΔΥΟ Ε'ΣΗΓΗΣΕ|Σ
Το οΜμμα
στρατηγικής
του κυσ@φ
Ο' ΚΡ|Σ|ΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ ΚΔ' Ο' ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Μαγική Ματ
αναΧωμα στη ΝΔ
(-ῷ·_ έ 7 7
ἙΟμΞ[1ρΧΕ(.
διευρυνσΠ Προς Κεντρο
και τι σταση Καραμανλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ζ “ ή ή;" 7
η όσ ε και Πριμοδστουνται οι «μικροί», με _¦ ιι . Τελειὡν0υν οι βουλευτές Επικρατείας
Τσε κ?ἔΙόΒουν τον ιιήχτι να Πέφτει έως και στο 2% ¦τ 7 7' Συνεννοήσεις στο Παρασκήνιο με...
ρ , , Στόχος ο « ω ι ός» τους Κα· 7 ^ 7 ` . Περισσό για αΠλή αναλογική Οι αλλα! Ι · ' Ι
ελληνικο Χρε0ς ταργειται το μιιονους των 50 εδρων γες Προωθουνται ενδεχομένως και μέσα
"ΜΜΜ-5
Ενισχύεται ο δευτερος μέσω συμμαχιών Σπανε οι Περιφέρειες
στον μήνα Ποιοι εισηγούνται δήμοψή
 77 . .
7 ε Ξ -.",. τη. ω φισμ0 ΥΚ] το νεο συστΠμ(1
' 6-7
ΠΔ ΤΟΝ Ν. ΒΟΥΤΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡ|Λ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΪΔΠΕ^ΤΗΣ
"ραπ" Φορά ' Οι «Βόμβες». τον Ε|ΣΑΓΓΕΛΕΑ ιοΔΝΝΗ ΜΜΜ
ΜΜΜ Ο· ΜΜΜ? 7 “κωΜωω 
. με αστακους κα ο δωρα στο εξωτερικο Μονή? ι ι
Τ° ΜΟΝΙΜΟ. ΜΜΜ ν ΡΕ"0"Π|36.37 ων" Ωω ή '1 ε . ο μ γ ν
. . η _ _ έ Κ ΔοσΜΜ ο 7
νεος εφι“Μς κα·ΐσἩΜ“ Η
για τον Τσίπρα  Ώ'
"ΜΜΜ τι ι “ το
, -. Β
«Δημοκρατική 
Ευθύνη» από Σ έλ ὅ
τον Χ. θεοχό η ο· τ εχος το", 77 _
“Μουτ ρ ζμ ς ΠΑΟΚ σε μαρια 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
με εκβιαστές ·
ΡΒ'ΒΠΠ|Α5
Ύχ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ο Ἡ" σχέση μου  ο Τ"μ“ Ψ"8"ε!
7 ' έ με τον Κωστή" = π "ζ”
ΕΥΠ... "ωχ" Ηγοητευτική  ΜΒ
Ι Μ “βουλευτής της ΝΔ · ·ρ 77 ΜΜΜ
σι ι μιλαει Πρώτη φορα για - 77 ο
 σ τον Κ ΜΟιιοοιιρουλΠ Π  7 “ 
ως ΠΝΕΝΠ(Ή 7 ·'ΞΠΠΡΤΜ ι ω
"ΜΒΝΕ | 35 ”ΜΒΜ |7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα