Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι 60 παγίδες της φορολογικής δήλωσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Χ .0 ὲ
ύ ΦγΣΤκ
 Τ 0 ΠρΟΣΑΝΑΤο^¦ΣΜογ 0;ΜΕ0Τχ0©50 χ “Η Με:
0 ῖΐ;κεΤοΥ' _ · 4 '· ι . '. γ Ο· '· έ
_ μ τ - ·` '·;. _ , ·' Δ Η / Ο
¦ Μ . Με 3 ΒιυΕ5 ΜΜΟ Τ 00
 °> ¦ἑ8ὶ%ΝΜ Η η 1 Κέ
_ “ ·_ :ΕΦ Μ" Τ
Μ “ Δ Ν  2 ΤΤΑΤΔΤκΑΗ
η · ¦ , ¦ Τ - · / :Τ ΤΑΤΑΤοοΡ5γ
. ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ
. ` - Τ 
ΜΑΘΗΜΑΤ|ΚΑ ν 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ^|ΣΜΟγ “00
Ε|Δ|ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Γ|Α «ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ» ΕΚΚΑΟΑΡ|ΣΤ|ΚΟ Μ
Ο· 60 ΤΤαγίδεε
ἙΠ5 φοροῆογΤκή8 δήῆωση8
οΤκοΝοΜΤΑ _'
'ὁ 'κ ι ` ε
η· ε ·
Η ΤΠ)[ΞΣἔΞΠ Με Ψ@[ΞΞἩ
ῖ,ΞΟ/0, Ψ[Π©ΞΣἔ ΕΠΣ
Τ' ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑ|
000Σ£Ξ0γΝ ΜΤΣ00Τ0Τ, τα εισοδήματα Μό αγροτικές ΜΑΤ. 00Ρ0Λ0Τ0γΜΕΝ0Τ
 δροστΤΤριοτΤΤτες και εΠιχειρΤΤσεις  
ΤΤΤ00ΜΕΤ ΔΗΛ0ΣΕΤΣ  Ο
“ΗΘΗ-ΕΣ "ο" ΤΤ Τεχγ£Τ ΠΑ £εοΔΑ αηό Η "ΜΕΡΕΣ"Ρ¦" ΜΝ" Δ ΒΕ^|_ ΠΑ
===ἶἔἔἔ^"ΡΜΕ"°" ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΤΡ00ΕΣΜΤΛΣ _ Ο ΤΟΥΣ ΦοΡ0ΥΣ,
“ ψΑχΝοΥΝ
0001ΤΞ0Τ0000 ΤΑ ΜΕΤΡΑ Γ|Α
 Ο || ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΜΜ' Τ" ΜΡ! "Μ ΜΒΜ Π"" ΥΦΕΣ" _ !· ΤΟΝ “κοΦΤΗ“
ΣΞΛΠΔΔ Ρ ΣΕΠ, ©=ἶ/
ΣΤΗ Δ|ΛΡ|(Ε|Λ
ΤΟΥ Ο, ΠΑΓκοΣΜΤογ ΠΟΛΕΜΟΥ
Εῆῆηνες
Τ2 %%ΐΐΝΤΕΡ · ' Ο "ρ0σΦ"γες
ΝΔ Ξ[ΠΠΞῖ[Ρ Ί Ο ' ΨΝ
 Π]ΞἩΕ
ῖ©Ψ ΖΟΟ Μ Η Μ Ν Π ©Ψ
κΑΤοΤκΑγΤΕΣ ; γ · -_ ΐ - '. στη Συρία ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΣτΕ
ΕΜΦΑΝΤΣΕΤΣ - “  · _¦ ΤΤ. .ω Ο _  ΠΑ ΤΤΣ ΜΕΤΩΣΕΤΣ
' ' ' '  - Μ|ΣθΩΝ ΤΩΝ
ΠΛΡΛΝ0ΜΛ ΛΕ|Τ0ΥΡΓΟΥΝ 1.000 0Τκ0Τ ΑΝΟΧ|-|Σ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΜΑ ΕΝΣΤ0^ΩΝ
› 00

Τελευταία νέα από την εφημερίδα