Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Χαλαρώνουν σταδιακά τα capital controlsRecognized text:
%ι2ιιινι$Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι3 ΜΑΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (›|)υ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20257 - ΤΙΜΗ Ι¦ἔ') ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΣΙΑ «ΑΝΤΙΠΑΡΑθΕΣΗ» Τ0Υ ΠΡΩΘΥΠ0ΥΡ|'0Υ ΜΕ τοκ ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΙΑ "Ἡ ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ
Μήνυμα στήριξπ5 στον ελληνικό τουρισμό
Αλ. Τσίπροε: Από το 20] 8 τι επιΒολπ τέλου5 δισνυκτέρευσπ5
Επιδόσεις-ρεκορ στον ελληνικο προέβλεψε ο πρωθυπουργός συνέλευση του ΣΕΤΕ. Δημόσια δρεαδη για την πορεία του τουτουρισμ6 για τη Φετινή σεζόν κατά την ομιλία του στη γενική αντιπαράθεση με τον Ανδρ. Αν- ρισμ0ύ το 2016 > σελ. 4 - 5
_ | ι Ρ Μ  Προς άρση όλων των περιορισμών για το «νέο» χρήμα |
' ι» κ Ν
Με Χαλαρωνσυν σταδιακα
κιτ τα εαριταΙ οσιιττσΙ8
ΦΜΑΠ” Φ Ευνοϊκή μεταΧείρισιι για
τις νέες καταθέσεις κεφα
Η πορεια των καταθέσεων
"κ 29) ι ι ι ^ . ' τ
9, |   Η . λαιων Προτεινει τι Κομισισν "ῦ°"ῦεῦ'° ω” 
 η. ι Ξ_ .·(ι,¦ ΜΙΧ Ι ι ι ι
αἱ _ - ·· ὅ ξἄ έ ° ΣτοΧσς, τι επιστροφη των ο  _
.  μ  ..ἑ¦ἶ  τ Χρηματων Που εχουν αιτο;  δ ν · συρθεί από τις τράπεζες 150 
_ . | Δε Φ Θετικό μέτρο για τουριστικές 100 
έ Μ και εξαγωγτκές εταιρείες 5ο 
'ι Ματια °ΠρώτοβΜωιρ“ ο·
ωρα-ΜΜΜΜ Μάρτ
“τ κι _ αρστι των ελέγχων >σελ.7
Καύσιμα - ποτό - τσιγαρο Οι ελπίδε5 επιστρέφουν ΕυιονΥοι|ςἰπσθτουρ
Απο Με ουνιου Ρεκορ ετου5 στο Ετοιμα τωρα
το νεο κυμο Χρηματιστηριο τι συμφωνια με
| | Ο |
ονοτιμηοεων με κερδη 22] β του5 θεομου5
· ¦  Ο Ακριβαινει 8-10 λεπτα το · ο Γεν¦κύς Λεπτα- «|¦“δέ. Ο «κλειδώνουν» δημοσιονολ!Ψ° τι βεΥζ!"Ι· Μ!!φὰεΜ νισε» τις απώλειες που ειᾶε ΙΝΦΟ «ΚόΦΤ|ΙΦ) Κω ΜΜΜ
η ειπβαρυνση στο ωΩαιο από την αρχή τα, έτους ανοικτό το θέμα του χρέους
«το ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞ|Δ|» τ
Μ·αα·-ο·Μ·ι στα· τι· των· Μ ΜΜΜ - Μ Η Μ Μ Μ  63275
ΜΜΜ Ο ο
Ανακοινώσεις στις 28 Μαιου Μ) ° _ °
| Μ ο
ΣυμμαΧια 059005
των ΕΛΠΕ με ΠΙ Μ"”“”“”%ἴ
| ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ οι αυξήσεις στους έμμε- Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ με τους δανειστές προκα- ΠΟΛΥΩΡΕΣ ήταν οι χθεσινές διαπραγμα  σους Φόρους.Την1ηΙσυνισυσε κατώι· λει αισιοδοξία στη χρηματιστηριακή τεύσεις στις Βρυξέλλες. Ολες οι λε·“σ“ιΦω““αΦοωανασα-εκ :2ε:κἑ:ικτΜκτ“ 2ι:5:ειΞαΞΞκτ τ:ττ:,;τ;τκκ:εΨ
αργού πετρελαίου απο τη Μισο
Ο Κατα την επισκεψη του Βλ. Πούτιν θα · Ι . ,
(ΜΜΜ η συνερΥΜ“>Μ Η 8.6 εκατ. επιβατες διακινηθηκαν στα αεροδρομια της χωρας στο 4μηνο Με. το