Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Τα συμβόῆαια που θα ςπτήσει
α Λέτο για να υπαγρόψει τα καῆακαίρι
Η γΤι_
ΜΠΑΚ"
Η «ΒΟΜΒΑ»
Με ΜΜΕ
ο Τρέῆανε τουε 0ῆυμπιακοόε με
μεταγραφή... αεροδρομίου στο Μια
ο Μιιεργκ
· Τρέῆο του Αποφοόζου για τον
Αργεντινό, έτοιμοε να του κόνει
Ι όῆα τα χατίρια ο Το
ί «καμπανάκι» του
 Σουηδού για έναν
ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό
Ι Ι Γ` - έ; «Βραζει» Ιο Ιβαν ια]
Υ  με τον Κατσε · ε 
- .ο .ο μ· _ Π· Τι χ εὡνει στον ΔῆΒονό έσα και ιιὡ5... επιστ έ ει ο Τοιοιιακό
ειΓ:Δ:ΗΞ.|:]“ γ Ι _ η ρ μ ρ φ φ
'ΙΟΝ 'Γ/ ΜΗΩΥΡ ο
Ο ΜΞ|ΜΜἩΔΗΞ
Στα γωνία”
· ο ί
του Μ· γ   _ κ ! Γ|ΑΤ| ΘγΜΗΘΗκΕ ΤΟΝ... Τ|'-ΡΗ Ἡ
· «Καίγεται» για τπν
ΑΕΚ π περίπτωσή του
· Ποῆῆαππέε επιΗαγέε  '
στα ειδικα στοιχήματα η
ΜΜΜ  ___ , Ι των εω“ρῳων 2 - _'
° Α # γ  - · πμιτεῆικὡνταυ _ γ “ .
Μ >··< ὲ ' τι ΦαιναΠ Φαρ Ἡ
ι_ Ι χω “ 
Ποια ματ: «σαμα6εύαυν» για διπ-ῆα ς
α «Ματσωμεναε» και ο ΒΕΤπιαπ7
 ΣΕΝΤΡΑ τα
(ό ΞΗΜει·αΜΜΑ
'>·'“~ ··:ε'·<: ` Ρ
ο 0ῆοκῆπρωμἑνα
.τ ο πρό ραμμα στα
ί Β' Με Με. ευκαιρίεε ε.
_ και σε 'απανω. -›
ι Η; |τοῆίο και 0ῆῆανόίο _ Μ; “
· -··|
_ Δι'.
 ·?·`» · ·' . ·· . ω -Ι