Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λ Η #- 4·
Μ ·,¦εΜ “
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 Η @Με Η Μ] 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 0ΜΙΝ ΠΙΝ ηΑΝΑΒΗΝΑϊκΩΝ ΜΜΜ ΜΜΜ Με ··.ΦνΜον 2725 ΠΜ: Μο ε
Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ|ΛΗΗΛΗ0Η0ΥΜΣ
Α"°ΗΛΠΠ|ΗΑ ΠΗΗ «ΦΗΜΗ» Η" ΑΗ0|ΞΕ ΤΑ ΜΑ "Ἡ ΠΑ Το ΜΜΜ Μ ΠΠ <<ΤΡ|ΦΥΜ|»
ΓΟΥΣΤΑΡΩ "ΒΗΜΑ
ΜΜΜ ΕΜ κι" πΕΡιΜΕΜ
Η η ΜΜΜ Με το· ΜΜΜ
ΤΗΣ 0|0ΡΕΗἩΜ
ἔΗἔΗτἩωΗΜ ΗΕἔἔΒ'ΗΗἩΗ ΠΑ'ΖθΥΗΕ ΗΕΗ' Η ΗΔΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα