Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «Π»
' έ` '9 .Θ
9· @ΩΡΞῶΝἐ
ΙΙ της
“ ' ΜΟΥ...
Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ π Μ τελικο παραμονής
' ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕοΣ. ΑκοΜΑ πιο με την
τοπ ΦιΝΑΑΙΣτ ΔΥΝΑΜΙι€οΣ .· γ . · Ι Ι
τον οΑκΑι πλω Προτασεις για μεγαλα κερδη απο «Έλληνα Μποιικ» και «Μπομπα»
ω Ι αγένεια
Μαι πριν ΜΙΟ _ _¦ Μ |λ .Δ
Σω: :οω"ηητ | ρ ι #¦ - Η ρ ρ | Χ . 1 Ι Η Η (ΝΟΠΕ' Ο
1 ω Δω υ ωῖ6Π[ / ι 0Φουστερ για Ο "Δ|°'··›Δ¦ Ο Ι" ΠΙ· Ι ι
πΑΡΑΣκΕγΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2016 ΚΤΜ "ΜΜΜ 35
Άιντρακτ
ΑΡ. ΦΥΛ. 5434 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
ΤΟΝ εΝοχΛεΙ Η ΑΜΗ Μ “·κτΕΑΙ·Ιο πακ κοΣιιιιο
τρελαίνεται 
για τον θρύλο 
ΘΕΩΡΕΙ οτΙ ΕΙΝΑΙ .
ΜΕΓΑΛΗ ΕγκΑΙΡΙΑ :__ “
ΓΙΑ των οΑΙκΗ
ΕπΑΝΑΦοΡΑ τον» ω
'πω Ι ΙΙ
Σω 42-43
Ἡ· ἴ 4Μαη 
Η ΑΞΕ γω 
ο ΣΥΝΕΧΗ ΕΜποΔΙΑ 
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ
ΤΑ ΠΑΕΙ ΟΦ
 τον γ έ ο
 ΜΜΜ'
Γεομἀποαν οι παίκτες οτα
Μικρολίμανο και... περιμένουν ο
|(ΟΥΓΙΑΣ: ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΑ .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΑ "ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ'
. κ ,_ ἐ  ι ¦
κ , |(θΥ0Σ ΔΙΑΓΩΝΙ0Σ
Ι. ν:':8ᾶἑἐ:“ .Ο κοΛβ1ΑΝοΣ Μ
 τον Σαββίδη “ Ξ Ι, :Η ΤΟΥ ϋθΕΙ “Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα