Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|αςαειιαν@στεπετ.ςι
ΝΕΟ ΤΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
τα στοιχεία της ΕΣΕΕ
για με επιχειρήσεις
Γ. ΒΑΡΟΥΦΔ|(ΗΣ
Με σμωνία
Τσίπρα απειλούσα
με θνεχ|ι
Σελ. 2
τ<ΜΠΑΛΑΚ| Η ΒΙΒΗ
Στην όψη υ
ξυραφισυ» η συμφωνία
ΕΕ - Τουρκίας
Τελικός στις 17 Μαϊου
με συναίνεση
Κοντσνή
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
|_: Μα '
ῆεεἑἐ-Ἡ Με .
Α ΤΟ ΤΕΛΟΣ Δ|ΔΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
(θεση
Νέα ΜΜΜ
Τέρατα και σπμεία σκετικό με ταν
επτάμπνπ διαπραγμάτευση ως πρώτιις κυθέρνπσπς του Αλε'ξπ Τσίπρα με
τους δανειστές αποκαλύπτει ο Γιόνπς
Βαρουφόκπς. Σε μια κειμαρρώδπ συνέντευξή του σε ομαδα νέων δπμοσιογρόφων στπν ιστοσελίδα “ΜΜΜ
|.'νε" ο πρώπν υπουργός Οικονομικών ισχυρίεεται ότι έπειτα από συμφωνία με τον Αλέξπ Τσίπρα απειλούσε τους Ευρωπαίους δανειστές με
έξοδο τπς Ελλαδας από τπν Ευρωεώνπ. Τι θα συνέθαινε σε περίπτωσπ
θιεκ"; "Δεν θα ήταν ωραίο το θέαμα"
λέει ο πρώπν υπουργός Οικονομικών, ο ανθρωπος που ο Αλέξπς Τσίπρας είχε καρακτπρίσει σαν "ωσεί"
ως κυθέρνπσιίς του.
Ο κ. Βαρουφόκπς αποκαλύπτει επίστις μια άγνωστα· λεπτομέρεια από συνόντπσπ που είχε μα2ί με τον Ευκλείδιι Τσακαλωτο με τον πρόεδρο τπς
Ευρωπαϊκής Κεντρικός Τρόπεεας.
όταν όπως υποστπρίεει ο Γιόνπς Βαρουφόκπς- ο Μάριο ΜΜΜ του είπε: Σε εκλιπαρω...
Σύμφωνα με τπν εκδοχή που παρουσιό:ει ο κ. Βαρουφόκπς, τπν προσπαθειό του να πιέσει τπν ΕΚΤ πρόδωσε ο αντιπρόεδρος τπς κυθέρνπστις Γιόννπς Δραγασόκπς ο οποίος
πήγε και είδε τον κ. Ντρόγκι στπν
Φρανκφούρτπ και είπε στον επικεφαλής ως ΕΚΤ: "Μπν ακούς τον Βαρουφόκπ, θα του προθόλω εγω θέτο...".
Ο λογικός