Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φως σε δύο μέτωπαRecognized text:
'ι@“< . . .
“ΜΝ-“λ   Σ ΙΑ ΝΝΔ.ΝΠθΓ|5|Π@Γ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙ|(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ Ι2 ΜΑΪΟΥ 20Ι(ι - ΕΤΟΣ σου ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20256 - ΤΙΜΗ Ι¦30 ΕΥΡΩ
ΤΙ ΔΗΛΩΝ0ΥΝ ΣΤ0 ιιοοΕιι ΕΣΧΕΣ ΑΡΧΗ"0Ι ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΥΠ0ΥΡΓ0Ι ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Οι πλουσιοι και οι φτωχοί Με Βουλἡ5
Λίγε5 κατοθέοει5¦ πολλα ακίνητα έχουν οι πολιτικοί
Π. Καμμαιος και Ν. Μιχαλολιάκος χηγοί κομμάτων για το οικονομικο ΚουτσουμπαςεμΦαιίζΜωα απο οι υπουργοί Ευκλ. Τσακαλώτος και
εμΦανίζσνται οι πλουσιότερο· αρ- ετος 2013. Αλ. Τσίπρας και Δ. χωρα. ενώ ιδιαίτεραεύπσροι είναι ΕΣτοθοκης > σελ. 8 - 25
0«γκουρού» καιο«Πρόξενοο› Θετικα σεναρια για την επόμενη ημέρα στην οικονομία
Με 60 οίί5Ιιοτε
έστησαν τον ουσια    
των 500 εκατ.
ο Πρωτοφανης διεθνης «πυραμίδα» ι Ενίσχυση ρευστότητας ¦ Αιτοκαλυπτικό έγγραφο
με τουλάχιστον 80 θυματα ¦ ὁ | Β Ι
. γΜαΜΜΜΜΜΜςΗ., Σχε ιο Με ΕΚ' για Ξ Στον ΕΞΜ το ακρι ο
επενδυσεις σε «μαιμου» απο > σελ. 27  '    Π
δημοσιο χρέο5
, ' Κ ι _ Μ ,_  αποδοχη ομολογων
'ή Χμἔ 
/5;Ωος/ _/
που κατέχει το ΔΝΤ
Ο Φώτση από κκ ΡΜιννκ
Ο Φύσβσσα σε Φθηνά φανα
τοδότηοη μπορούν να αποκτη- για την εξόψληοη μέρους
οσον οι ελληνικές τράπεζες του ελληνικού χρέους προς
· με την επαναφορά του ιιιιεΙνεκ το ΔΝΤ από τους Εφωπαισυς
Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟ · ' _ Ο Ετοιμη η ΕΚΤ να εντάξει το Ο Το Ταμειο δανειΖει την Ελλάδα
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ καλοΜφι τα ομόλογα στο πρό- με επιτόκιο 3,596, ενώ ο £8Μ
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με 1% > σελ. 4 - 5
Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο την προσεχή εβδομαδα «ΜΙ» ΣΤΗ" ΑΜΗΝ"
| | «Π ¦λ »
Αγωνας δρομου για το ΓεΞμἑγμγμη
δευτερο Πακετο μετρων το χαρτον6μισμα
των 500 ευ ρω
Ο ο δημοσιονομικός «κόΦ της» και τα δυσκολα Φορολογικά μέτρα πρέπει να ψηφιστουν έως τις 24 Μαίου Ο Νά· μέτωπο στον «ψαρά
_ πόλεμο» μεταξυ Βεραλ ινου
Ο «ψαλιδ@ι» τους πανηγυρισμους για το χρέος Ο καιΜ. ΜΜΜ
ο Β. Σόιμπλε: «Η συζητηση θα ξεκινησει μετά το 2018» Κ. ή! η' ί· ι ο ΔΜΜΜ“ ω ΜΜω Μ
 `“ ΜΚΜΜΜυκΜ·
Οι σκότιελοι που βάζει ο Β. ωνκυβέρνπστι.Ηατιανσισπθα ΜΙΚ του χαρτονομίσματα
Σόιμτιλε για το Χρέος και ο σι- δοθεί με τον ιμύΦισπ του πολυ- ,
Η απ6Φαση της ΕΚΤ να αποσυ
” ΔΝΤ λα ί δ >σελ.3-5
“Μιτου Προβ μωζων νομο” ιο" ρειτοχαρτονομισμα προκαλεί
οξύτατες αντιδράσεις. καθώς
οι Γερμανοί την ερμηνεύουν
ως προσπάθεια να περιοριστεί
η χρήση των μετρητών. Ενστάσεις έχουν διατυπώσει ανοικτα και εοιΦανείς Γερμανοί οικονομολόγοι. Οι αναλυτές εκτιμούν ατι η κόντρα για το χαρτον6μιομα των 500 ευρώ αποτελεί προαγγελο μεγαλύτερων
συγκρούσεων > σελ. 7
Στοίχημα το υπερ-ταμείο
για ιδιωτικοποιήσεις
Ο Στον νέο Φορέα θα περάσουν όλα τα ακινητα
και οι εταφε|ες που ανήκουν στο Δημόσιο
«Το  Δ|» Εως τον επόμενο μόνο θα ήσεων, το ουσία θα τεθεί σε
Πρέπει να έχει συσταθεί το Πλήρη λειτουργία ααα τον
υπερ-ταμείο αυσκρατυςοτιοι- Σεπτέμβριο > σελ. 3
ΜΜΜ-“Μη θεοι· ο· Μ Μ ΜιΜ - Μ