Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μ ` ο ο , , Ό Ό , , ξ, . , ¦ Ι ,
ΜΙΟ Σγκρ10ημΣνο:ΙγΙΠ να σγορΠοΠ το Πλειοιμηφ1κο ΙΙΙ1κΕΙο · ΑΠοκτΙλιοΠΙ1κο ρΣΠορΙΙ1ζ ΙΙΠο Ιην ΑγγΛ1εΙ
Ι2ΜΑΙον2οΜ.
Καθημερινή
Αρ4Φὐλλου “ “< - ρ κ
Ι765.Τιμο: Προς συμφων1Π 
'Με Ι για σέντρα οΙ1ς 17 7
ΠΣ' ΕἩΞ·Ξ7Ω°
   Μοῖὸο,%Μο αν ο
ς8Ἡο8.ς  ¦ _ ή ἔο τελ1κος δεν γ1νΣ1 .
δὐΙε ἶὁΙΣ,ἔμεΙξΙ θα
'ὁλλέΙζεἴη γραμμή
ΠλΣι]οηΐ..
“ΪοελομὲνοΙ” οΙ Μίκτες Ιου
Βοολοο κο· ὲΙοΙμοΙ νο... ὁεΚονν
· ΡΠΜ'ΠΕΡΤΠ: “Ντροπή οσο Μονο!" · "Ελληνικο” γεοοο χθες. νέο
ό ΙοοοέζΙ οἡοεοο οΙο ΜΙποολΙμονο
θεση στηνῖ
τζἑντπ του η
=0248Ρονοςι `..› 34! ο ·' 
“ΠοΡτογᾶλος  ζ . Τ  
· - οοΙοοεν Βελοον
_ έ :νο γινω ο τελικος.ε:.
Ἡ κ Το ολἑΙ οφ ΕεκίνηοονἘἶ συμμοΙΙοἔμοοονιἑς`
οΙην Ιοομοο κοΙ ἡΙΙοΙης ΠΕΚ · Δεν οοέβολε
ο Ιον ΜΠΠΞΕΡ Τζεοοοοο ο ΜονΙολος Ι
ΜΒΝΕ ΤΠ"!
Νέο οοοοληοημο ΜΒΜ Μο Βοολοο
· Νέες "ζοοζοονΙὲς” γιο Ιον ΜελΙοοονίὁη
“Νομικό δΙὁιρητη
η οθὡωοη
ΜελΙσοονίδη"
Πώς ΟΧΙ)).1ΙΙΟΙ:Ι ὁ1ΙΙΜκ Ι 1ὅ`Ι:οΙ
Μο:-οονΜοΜκοΙ3-κ · ^ Ρ Ρ
νομικοΙ την ΠρωΙοφΙΙνἡ ΙΙΠὑφΙΙοη ως
Μ'   ΕΠ1ΙροΠἡς ΔοοΙ·ΙολογΙΠς Ιης ΕΠΟ
ΤελΣἱωοε την ΠΥγσρΣἱσ
ο Θρύλος! ΒὁζεΙ
Πλώρη γκο το Γ7ο
με τη Βου)Ι1Ι1γμἑνη