Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με ΓκοΛΑΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕ. Γ^|ΤΠΣΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΤΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Αισρειι8 ο ΠΜ' [ τ
δεν ειναι ετοιρος
· Στο 1-1 με τον Πανιώνιο, παίζει
τα ρέστα του ο Στρατιατοόνι οτπ συνέχεια
 εμε· ·-·
έ" ¦ “ ,. που ΜΜΜ  «ΣΩΜΑ»
2 ε ι Μεγαῆεεευκαιρίε8 ατπ ΣκανδιναΒία  
ὶ Πού εστω ονετ 3,5 ο ΒΕΤπιαπ
Προτόαειε με ρίσκο απο το «Ματοωμένο» ο 
μΧ: τ_ `
ο Τι αῆπαζει ο Αγγεῆοπουῆο8
οτπν μποοκετικπ ΑΕΚ
ο Ποια πρόσωπα
κινδυνεὐουν σοβαρα
. _ Γιατί πρέπει να Μπορουμε Π.
 κόπο Λιμπερτειδόρεε `> “
ο Πῆπρὡνουν οι
προπμιτεῆικοί, ...
ξεχωρίζει το Ναοιονὐ
ΜΠΟΝ] Η '~
2-2 τον "Α0
ο θέῆει τον Κουσκουνα
που είναι πρώτοε ακόρερ
Καλεί·Μανια
ο Αστερας ύ,
Ετοιμο5
ο Σοββί6π5 νο του Προτείνει
το πόστο του τεχνικού διευθυντή
· Τον Θεωρουν
Φονικό
στην Τρίτιοῆπ
· Γιατί ο Με"
θεωρεί ιδανικό
τον Μπερμπάτοφ · Μετα τον Γιαννιώτα
για τον σχε6¦°σμό Χτυπάει ξανα τπν πόρτα
 Η  ί' του πΑοκ τ°"ῦῦ”""'""ῦῦ Θ
Βα αχεδιααεις τον "ΜΗ
· Οι δυο μεγοῆε5 μετογροφέ5 που «Βγόζει» ο Λουκο5 .