Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Πάγος στο χρέος, κόφτης στην τσέπη μας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ευκλε·8ης - Γερουν. ΠΟΝΤ|Κ|
ενας ερωτας γενν·εϊω› ῖ έ __ 1 8Γτ
Ο  Μ Σ .. 
. Κ .“¦ 
ΕΒΔΟΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑΤιΡ·κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
ΜΗ.τοροητἰΜ.ετ πωπω 12 ΜΟΥ 2016 χ ΜΗ 2€ ο. 1916
ο οΔ·κοΣ χΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΗο|Ξ έ
στην τσππ μας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα