Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αριστεροί... κροίσοι στα πόθεν έσχες της κρίσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ύ ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
 Ο ῳΠ ι
ΟΛΑ Τ(ΡΕΝΟΝΤΜ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΑΡΗΣ
|ΣΟΦΑΡ|ΣΕ ΤΟΝ ΠΑΟ
ΝΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Τ|Α ΤΟΝ ΠΑΟΚ.
ΤΗΕΛΑ ΤΟΥ ΠΑΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Πέμήτή 12 Μοίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.880 - Τιμή 1,30 € - Νωνν.ο|εΠ|κΕο5€γμο5.εΕ
ΥΠΟΥΡΓΟ' ΝΕ |ΤΑΧΥΛΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ): ΝΑ' ΕΠΕΝΔΥΣΗ): ΣΕ ΞΕΝΑ ΡΟΝΟ8 Ἡ
Αριστεροι... κροισοι
στα ήόθεν έσχε5 τη5 κρίση5 
 Η - .Π ΜΝΗΜοΝιο
πΑκΑΑοτοΣ Με ο πιήΡΑΣ ΧΩΡ|Σ ΤΕΛΟΣ,
ΚΝ ΠΑθ^κΗΣ οήό... νοικήρής Που δεν θα Πλήρωνε Α 
 ΕΝΦ|Α έγινε ιδιοκτήτης ακινήτου
ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ῖ|ΌΥΝ 
' πιο ΕγποΡοΥΣ Μ ΤΟ 2018 ΚΑΤ...
Π0Λ|Τ|Κ0ΥΣ ΠΩΣ ο ΒΕΝιΖΕΑοΣ ΜΕΣΩ κι «κογΡΕψΕ» ΒΑΕΠογΜΕ
ΤοΥ 2042 τΑ οΜοΑοτΑ τον ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ! › 
στ· ΛΟΓΑ
Ο ΗΥΡ|ΑΗ0Σ
ΒΑΡ|ΕΣ ΗΑΤΑΤΤΕΑ|ΕΣ ΝΑΤ ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΒΤΕΝΟΗΟΥΑΟ ΣΤΗ Η. ΟΑΝΟΥ 
 Ι :! _ Τ' ΤΗΕΝΑΤΑ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ
ΤΟ η _ _ ε ι Ν ΗΑΡΑΗΑΑΝΗΝΕΝΟΣ
ΝΑΥΑΤ|Ο ΤΩΝ ΑΜΠ. ι ο ' γ 3 . ,7 Α Ψ
ΗΑΡΜΕΝ'ΣΣΑ : = _: ¦“. .κ .. κ  ή Με'
ΝΑ' ΤΑ ΦΑΒΟΡ| ` ' ' ' Ο' “Ρ .Μ 7;;
 28-Ξ©
τους ήαιδικουςσταθμους ψχῇῇἑδἶΝ
ΑΝΑΑυτήΑΑΜΑΗΕτήΑΑιιΕτΑΗΕΑΑ“ ΣΤΑ κΡΥΦΛ
700.000 ΔιήΑΕΣ
Ασεπ εγΝτΑΕΕιε
ΧΑ/θθΚΕΝΟ κιΝιιΜΑΤΟΓΡΑΦικιι ΠΡΕΜΗΞΡΔ ΠΔ ΤΑ ΑΜΗΝ Β|Ρἔ|]5
Ρ '36, 25

Τελευταία νέα από την εφημερίδα