Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αλλάζει το κλίμαRecognized text:
'ι@< . . .
“ων-“λ   Σ ΙΑ τινννννιιι1αι8ντηι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ|'(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ Ι] ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (τοι) ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20255 - Τ|ΜΗ Ι.30 ΕΥΡΩ
ΑΥΞΗΣΗ 24.8% τοπ ΑΠΡΙΛΙ0
Ράλι στιε πωλήσει5 νέων
|.Χ. έφερε π παράταση
ο του μέτρου τπ5 απόσυρσπ5
Οι αγοραστές έσπευσαν να απο- στα τέλη Μαΐου λήγει το ευνοϊκό
κτήσουν νέο αυτοκίνητο. καθώς μέτρο της απόσυρσης > σελ. 9
' ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΒΕΝΖΙΝ0ΠΩΛΩΝ
Ξ   Οι αυξάσει5 στιε τιμε5
¦ _ _  των καυσιμων οδπγ0υν σε
¦ ὅ  μειωσπ τπε καταναλωση5
ι Δ· ·
” Η διπλή επιβάρυνση στο κόστος ΕιδικοὐΦόρου Κατανάλωσης)δεν
› των καυσίμων (αύξηση ΦΠΑ και θα Φέρει νέα έσοδα> σελ. 11
, ' Κ , ι μ ,_/ Ή
Κ  Η 
/:;υ ύ(
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«το ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞ'Δ|»
Μ··α·-σ·Μ·ι Οι” ιι· Μ Μ ΜΜΜ - Μ
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ
Με μερικα
απασχόλιισιι
τι μια στις δύο
προσλήψεις
Ο Αυξηθηκε 16.078 θεσεις η μισθωτή
εργασία το πρωτο τετραμη νο › σελ. 6
Αισίοδοξία μετά το προσυμΦωνο με τους δανειστές γία το χρέος
Αλλάζει το κλίμα
Μεγαλα ανοδος 3, 15% στο Χρηματιστήριο,
θετικό στίμσ και οταν αγορα ομολόγων
Φ Σε υψηλά έτους κινείται  ¦ὲἩ,“[-α¦Ἡ,.-;,ΞΜ-ηΊ,Ξ
πλέον ο Γενικός Δείκτης τα:ῖ=δΡ  `| “    ί
Φ Εντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για αγορές μετοχών.
Στα 196,5 εκατ. ο τζίρος
Φ Ο τραπεζικός κλάδος
Πρωταγωνιστεί στην άνοδο
Φ Ραγδαία αποκλιμάκωση στις
ομολόγου
· . Μ
αποδόσεις ομολόγων > σελ. 3 “5 ω “5 9|ἑ°1ὲ°β (στις 10ι5ι2016›
Ε |(ΑΤΡ0Υ|'|(ΑΛ0Σ
Θα ψηΦίοτεί πρίν από τμ Ευτοατουρ της 24ης Μαίου
Με ενα νομο «κοφτας»,
δανεια και νεοι φα μοι
Ο Η επικύρωση της συμφωνιας από τους θεσμούς θα
ξεκλειδώσει δόση ανω των 7 δισ. ευρω μέσα στονΙουνισ
«Αν χρειαστεί.
θα αυξήσουμε
Φόρους και
εισΦορές»
. «Παράθυρα»
για νέες αυξησεις αναμεσα;σης συνταξεων
αφησε ο υπουρνύς ΜΜΜ'
για την ΜΜΜ
μετα τα 20172018
Παρα τις σημαντικές αυξήσεις
στις εισΦορες αγροτών. εργαζόμενων και εργοδοτών με το νέο
ασΦαλιστικό. ο Γ. Κατρ0ύγκαλος
δεν απέκλεισε νέες επιβαρύνσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής
του μηχανισμού αυτόματων περικοπών. Οπως είπε. αντί να μειωθ0ύν οι συντάξεις μπορεί να
αυξηθεί η Φορολογία ή οι ασΦαλιστικές εισΦορές για μετά το
2017-2018 > σελ. 6
Ο Δεν εξαιρούνται περικοπές μισθών και συντάξεων
στο Δημόσιο από τον αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης
Αγώνα δρόμου κάνει ακυβέρνπσπ το μαΧανισμό διόρθωσης αποκλίγια τα σύνταξη του νομοσχεδίου, σεων, τους έμμεσους φόρους και
που θα περιλαμβάνει τον αυτόμα- τα «κόκκινα» δάνεια > σελ. 4 - 5
Αλ. Τσίπρας: Σημαντική
ημέρα για την Ελλάδα
Ο Σε πανηγυρικό κληια το Υπουργικό Συμβούλιο «Η χωρα Μάι σελίδα». τόνισε ο πρωθυπουργός
«Οκὁφταςδενεἱναιούιε μέτρα, κριτικά απότον Κυρ. Μητσοτάούτε μνημόνιο», υποστήριξε κα,οοποἰοςμἰλπσεγιατἑταρτο
Χθες ο Αλ. Τσίπρας. Δριμεία μνιιμὁνισ> σελ. 25