Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χρυσός χορηγός
2] + παίξτε υπεὡθυνα, αρμόδιος ρυθμιστής Ο|(Θ€
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΑΗΟΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ |ΔΡΥΤ|ΚΟ ΣΩΜΑΤΕ|Ο
ΤΗΣ ΠΑΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ |',Σ (18|5) _
ωο.ιο»:ΦΑΝΤΑΖοΜΑΣΤΕ οΤι “ η Ο ζ η . ; “ Ο ¦ Ο ΕγθγΝ"γ “ ' _
ΔΕΝ ΕιΝΑιΔγΝΑΤοΝ ΝΑΛΕ|ΨΕ| 7 Ο " ι ι  Μ Τ
·χΩΡιΣ κοΣΜο Το Φ|Λ|ΚΟ κ 7 7 Δ· “ ¦ “3. Τ Επσμ 
ΜΕΕΑΝΘΗι18.ω› ->ΣΕλ14.15 "|"κΜε"°ρ°ή£
ῇ' 'Τ 7 ι]
¦ ι. _ -.· · έ', .η
_ ι 7γ:7Μ77γ 7ΎΠ ›η` “
ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΡΜΑΜπιΔΗΣ ι ΜΒΜ ; Η; κι; Ρ: : Η) _
 «Μ» "γ δ Δ - ω Ε Σ Σ .έ
ΠΑΟΚ · ΑΕΚ
η Σελ 36,37
6 έ ΜΕ τον Ε Πετρίδη
ΣΤΟ Ν ΠΑΟΚ ΕΧΩ
Μ|Α Ο|ΚΟ ΓΕΝΕ|9
Ο ΑΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΣ Μ|ΑΣ ΣΠογ
ΚΑΡ|ΕΡΑΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ, Ο' ΣΧΕΣΕ|Σ
ΖΩΗΣ, ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ Φ|ΝΑΛΕ ΚΑ|
Η ΠΡΟΟΠΤ|ΚΗ ΝΑ ΠΝΕ| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
γΤιβΕῇΗ ΤΣ πΛιέκΤΕΣ Τδ Τι0κ
ωΜ@ ΣΗΕΜο ΝΤΕἶΜικΑι Η 
 ΣΡΕ| Α Ι
ΕοΑΕ'ι'πΑοκ ΜΒΜ _ - > _  °` Τ Ϊ Ο
κΑΜΑΖιΔΗΣ Μ πιω “^Ρ^^°Γ"ΜΕχ“ἴ
  ο! ΟΑ ΠΑ|ΞΕ| ο ΜΑΚ ή ει Τ ΔΨ _
· ΑΝΑκοιΝΩοΗκΕΗ ΠΑΡΑΜοΝΗ Η ἡ ῖ_ ' Ξ ' > Π ρ  ο ^Ε0!έΑΤΣ «ΚΡἙΑΦ|» ΣΤΑ ΠΟΔ|Α ΤΟΥ
Τογ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ κοογΤΣ Με Το” ΙΒΑ" Τ Τ Ο Ο Ρ ` ι ΛΟΥΚΑΣΗ ΚΑ| ΜΠΟΝΟΥΣ
· ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΑΦικΗ Λ|ΣΤΑ Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ Β|ΤΟΡ Ε 
ο ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝ0Σ ΛΕ0Ν ΤκιΜΑΡΑΕΣ . , - , , 4 κ· "Α ΚΕΦΑΛΟ. /
ΟΥΓΚΟ ΝΤΑ Σ|ΛΒΑ
' ΕΞΕΤΑΖΕΤΑ| ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ|ΟΥ
` Τι Ρ  Η] Η: Ι
 Μ ?Ε ΤΤ" ` Ψ Η Ο' ι Με οι ΜΕΓΑΛΕΣ ΝικΕΣ
ΤΑΠ] “ ΜΜΜ“ -Τ ΦΤΑΝΕ· Η ΩΡΑ
' ¦ ' ` ΜΗΝΕΣ ΝΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ζ
 ` ΜΒ ' ΟΠΑΔ'ΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡ|ΦΟΡΕΣ Σ γ 
κι · ΑΜΜΑΝ οι ΜΜΜ· Απο ο ΑΣ. ΑΝΑκοιΝΩΣΕ ΕκΤΑκΤΗ
ι) ά ΤΑ ΝΥΧΤοπΕΡπΑΤΗΜΑΤἑ ΤΕΝικΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30
Με'. ΜΜΜ" ΚΝ ΧΕΝ! η ΜΜΜ κΑι Η «Μ» ΑΝΑΛΥΕ|
Θ ' Τ' "ΗΡ Η" '°γ^"-- “ 4' ΤΗ ΔιΑΔικΑΣιΑ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΕ
'_¦ ο «ΑΝΑΣΤο» ΤΣΕκΑΡΕι
¦-ι ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΣΑΜΑΝΤ
“ Σελ 16,17/
τη Βόρεια Ελλάδα
ΜΕ ΜΜΜ Ν·Μπ
1ιπήσι£π· “'““°“""“°“ Ο
ΠΟΣΟ ΣΤΟ|Χ|ΣΑΝ ΣΠΣ ΟΜΑΔΕΣ Ρ Ρ _ Δ
, ε “Μ “8“'“'£Μ