Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ" Μ  ξ ¦ οΜογια // Μακέτες;”
. Ό ,
· - .γ .5: ··. 'Ι Ι .
για τα φιλικα `_ . ι  - Φουντα! .#Μ ›
° ' # ο θα κανει κίνηση αν μείνει ο Τα έσοδα πο" η °σ8οκὁ
ο Πὡ8 αντέδρασαν οι διεθνείε ·    ῖ':“ , . ι ,
Ι · . τ ` . '¦ · ῆ ·
για το ταξιδι στην Αυστραῆια .ο . / · .· ~.· ε ε“8ερ°5 ΠΜ τον Ασπρο ° ^ῇ"φ°"ζ°8 °" τ" γω Λεωφόρ°
το... θαυμα
ΜΝ ο Ευκαιρίε5 στον Βορρά ο Πῆηρὡνοον · Σέντρα και
μ “ >      
ο ο ηροηονητήε που ήθεῆε γ.. . ω . γγ ι   .¦ 
ο ΑμηρσμοΒιτε έρχεται για
να μιῆήσει με την ΑΕΚ
_ ο “Ξ Από το -ιο στο ΜΑ ο 0ῆυμι·ιιακόε · 
8 Ξ;;
 1 Η' _ ἔ-ἶ ι
έ-Ξ€ Με· 
5 κ   · Με ηγέτη τον Χακετ οι «ερσΒροῆευκοι» .τ Ἡ
μ ·- - /°- .:-.
`δΙ~ ¦> ν
ΣΤΟΧΟΣ
ο Σάντος Ο
με τον Ίβιτς
ο Αυτό το 7 Ν ·` ειιικρότησαν με 89-75 κι εκαναν το 3-0
δίδυμο · 'η'
ονειρεύεται
στον ηαγκο
ο ΣαΒΒίὁη5 _
 ω ι 
«ΦΩ ΤΙΑ»
στην "οὐ πα
με τον Βιτσρ
ο ΥιιοΨΙα ιιωε τον έχει
προσεγγίσει εῆῆηνική ομαδα