Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 . Δ'|!|'|||'Μ'!!ϊ ' ΜΜΜ ΠΑ Μοτερ· ΜΜΑΜ·ΜΜ
· ΜΜΜκω .
δ Μ ΝΔ ο  . ΜπωΥπΜΑοωωππ ΠΑ ΕΜΠ
' ΝἘῖἔῦΞ;8ἑΞΞ› · ζ -. ` = '- Με επαΕ·ΡΜπε ΜΜΜ ΜΜΜ
· -έ _ὲ πΜΕΡΑπΑΜππΜΜΜΜ  ' 8
 κ ¦ πο ΒΗΜΡ|Μ8 ωευΕΜΜ ΜΜΜκο  6 β Κ ΜΜΜΜ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 ΜΡ!! Η [ΜΗ
Ν ΕΦ""ΕΡ'Μ ΠΛΩ" ΠΙΝ ΠΑΝΑῦ"ΝΑ'ΚΠΝ ΤΠ" Η Με” ΜΙΒ ".Φ'ΜΜ 2723 ΤΜ": 'Μ' ε
7μ.μ. (Με ΕΜ ιεοἱοΜ.!τ|ΝονεερΜε 3)
πωπωΤ0γΜΑ8ΗκΑ'ι'κογΠΗΜΜπΗ
ΜΝΗΜΗ ΜΜΜ
___ :86
: =·=· =
-. Β:: ·Ι
ωΕΜογΜε ΝΑ Το πΡΑπογΜΕ ἑΜΛΜΛηκεΣ
πΡ0ΣΩπΙκοΜπΣΜ ΜΜΜωΜ»
.έῆ Η Η 7_
"ΜΝΗΜΗ Μ' ΜΠΕ' ο ΜΚ
ΜΑΜοΜωΜΜπ Η
Μ.ΜΜωΜΜΜ Μ ΜΜΜ..
 έ 'ΜΜΜ
ωωαωωωωῳωΜωηπ· Γη Μ!|ΜῖΜ
Ι· Μ τη αν η μ" τ·πΜ η" Μη 'μόνο Μ... ΜΝΗΜΗ! η"
; .. ' /
ι Ρ "η Ρ -.
Α > Η.”
›.γ _ .')¦··
'ζ Δ·`›.- 3 :β ο ” ' Λ" ' Ο
· ό' _¦ Λ
` Ύ Η Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα