Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ο ! Μαν αγινιΙΖεΙ . 
το" Μπα Μαν
7 ο ΜΜΜ Σἐστἱἶξαε τον Κώστα Σαμοθράκη και
Μ ΜΝ, ω ""°""Μ”!
· # Ι Ι
ο · / .- 1 Ρ /` ρ 2 Χ · .1 ' ,οι Δοτηι]ταν
 Μέ -[ ε , ηιιαλιιτερη
.ωοωοωω·ωωωωω ιι Πι'
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2016 τΙΜιι ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 μΕῖΠΥρ“Φη · :ο
Μια επιστροφή και
δυο ανανεωοεις!
Ξανα στον Ολυμπιακο ο Γιώργος
Στεφανοο. ο οποιος μαζί με
τον Γκοοζντα (οσο παρέμεινε)
θα οι:νθέοοον το διδομο των
λιμοερο. Συνεχίζει και ο ΜΜΜ.
ΔΡ. ΦΥΛ. 5432
ΔΠΕ' _ώέΩ ΧΜΛ υ υμΩΔΕω: 341) 01] μου· Ξ :την ΛΕΞΗ
η _. Π Δ Τα
ς '  τι· '
| Γ “Μ  Ψ  ,
Ἡἄ.ὲ· 7 4 η   π'
|  Ϊ Ἡΐ ο ι
@ται οι αλ βἄθ.`· αι 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ με απαλλαγη ΣΥ=ἑ=Ἡ¦ἔ= την κυριακή
Μελιαααγιδη για Μιρκα! ο ι Μ Βούτσπς¦ περιμένουν '
«κα. η λέξη “ ΔΤ Μίλησαν για ναυτιλία και μπαλα κ"Κλ°Φ°Βεί κι" νέ°··· ημερομηνία για τη
ΝΤΡΟΠΗ μοιαζει να είναι λίγη» , ···· ι · = με τον Σέρβο Πρωθυπουργό! 5 διεξανωνη του στις 21 του μήνα! πιο
Υαοκλίνονται
ς; στο ταλέντο
_.Ξ> του Μάρκο,
“ “Ψ οι ΠροτασοΦ
και Μάντζιος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα