Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεπον@οω“ετ.ει ΗΜΕΡΗΣ'Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
_ ο μι ι .η
>  η"ἶΜ ι τη:
ι η  ο.
<<Πσρσμυθι»
οι υποσχέσεις του
'Ελληνο πρωθυπουργού
· ι “ιι
Υποσκέσεις
και "κόιρτης"
Η Αθήνα υποκώρησε τελικά στις
πιέσεις των δανειστών και "έδωσε" στον αυτόματο "κόψω" την δυνατότητα περικοπιἰς μισθών και
συντάξεων του Δημοσίου.
Η κυθέρνηση δεσμεύτηκε να
ολοκληρώσει, μέσα στις επόμενες
ημέρες. όλες τις εκκρεμότητες σε
σκἐση με το πακέτο των μέτρων
των 5,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα,
θα νομοθετησει και τον έκτακτο
μηκανισμό ("κόιρτη") για τη Δω"
μέτρων κάθε φορά που θα κατά·
γράφεται απόκλιση από το στόκο
για το ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα. Στα μέτρα αυτά - στις περικοπές δηλαδη - θα περιλαμθάνονται μισθοί και συντάξεις. Το Ευτοστοιιρ, που μιλά για "συμπληρωματικό μνημόνιο", διεμάνυσε ακόμη ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει στο
πρόγραμμα
Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα πάρε
υποσκέσεις ότι θα κλείσει σάντομα θετικά η αξιολόγηση - ίσως
στο Ευτοετουρ στις 24 Μαϊου και ότι θα υπάρξει ελάφρυνσπ του
“ο κιτςιιιΜιι γιιιιιρωιἑΓ
· ρ *ο _. Ἡ . κρέους αλλά μετά την λήξη του
ι ; η ὰ· ο ¦ ι ¦. 4 ·Ἐ ι ὰ ] ξ | προγράμματος, ήτοι το 2018 ή
Ι    ι α ω    _ α Ι ~ . Ξ αρκές του 2019. Η αξιολόγηση
, κ· .ξ 1 4 , ο] , __ν Ρ Ι, -ές μ ι Ἡ · με; Σ έκλεισε ουσιαστικά κάτι που θα
σο  7 . . “ · ύ· θ ζ Ϊ'  ° _ ' Μ' επιθεΒαιωθεί στο Επτσστοιιρ της
Ϊ γ Ο' θ' “ 24ης Μαΐου.
Με β ι “  Ο λογικός